skupina

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí

Prodej nemovitých věcí, které byly pořízeny pro jinou potřebu než pro potřebu vlastního bydlení (např. k dlouhodobému pronájmu, pro bydlení známého apod.), bude nově osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, jestliže k prodeji dojde až po více než 10 letech od nabytí prodávané nemovitosti. Doposud to bylo už po 5 letech. Důvodem tohoto kroku je snaha zamezit spekulacím některých investorů na získání nezdaněného příjmu, kdy kupující již při koupi nemovité věci počítá s tím, že ji po 5 letech výhodně prodá.

Prodloužení lhůty pro osvobození na 10 let dopadne na všechny prodeje nemovitostí, které prodávající nabyl po 31. 12. 2020. Pokud například nepodnikající fyzická osoba nabyla nezastavěný pozemek ještě na konci roku 2020, třeba na Silvestra, bude moci jeho prodej v budoucnu osvobodit od daně z příjmů ještě po 5 letech. V případě, že by ho ale nabyla až v lednu roku 2021, třeba na Nový rok, musela by počítat s osvobozením až po 10 letech.

Nově bude možné osvobodit příjem z prodeje nemovitostí i v situaci, kdy 10 let od nabytí sice ještě neuběhlo, ale prodávající získané prostředky použije na obstarání vlastního bydlení. Podmínkou přitom je, že prodávající oznámí správci daně příjem těchto prostředků nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, ve kterém je získal. Další podmínkou je, že prodávající musí své nové bydlení pořídit nejpozději do konce roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém poplatník prostředky z prodeje získal. Může je pořídit dokonce ještě před obdržením příjmu z prodeje, ale nejdříve v roce bezprostředně předcházejícím roku, ve kterém poplatník tento příjem získal, neboli nejvýše rok předem. Tato novinka se opět vztahuje pouze na prodeje nemovitostí, které byly nabyty od 1. 1. 2021.

Obsah čísla 4/2020

Editorial
Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH
Daňové souvislosti práce z domova
Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují
Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close