skupina

Odveďte DPH za své podezřelé dodavatele!

K tomuhle doporučení nás vede současné směřování finanční správy. Ta využívá stále častěji institut ručení, kdy při neodvedení DPH dodavatelem vyžaduje úhradu DPH po odběrateli.

Proto je třeba své obchodní partnery prověřovat. Každý plátce DPH se může zapojit do podvodného řetězce, v němž dochází k neodvedení DPH, aniž by o tom věděl. Bude pak na něm, aby prokázal, že o podvodném jednání a o rizikovosti obchodních partnerů nejenom nevěděl, ale dokonce ani vědět nemohl. Generální finanční ředitelství vydalo „Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty“, v němž uvedlo řadu nestandardních skutečností, které mají plátce varovat a vést k ostražitosti. Týká se to dodavatelů

bez relevantní obchodní historie, referencí či zkušeností v oboru;

• vedených osobami se zázemím v zahraničí, zpravidla v zemích s nižší cenou práce;

• bez potřebné licence či oprávnění pro daný obor činnosti;

• často měnící údaje zapisované do obchodního rejstříku;

• bez webových stránek či relevantních informací na nich;

• nabízejících nestandardně výhodné cenové nebo jiné obchodní podmínky;

• požadujících platby na zahraniční bankovní účet, na účet jiné osoby, v hotovosti u významných transakcí, ve virtuální měně apod.

Prověřujte své dodavatele, a budou-li rizikoví, ujednejte si smluvně, že jimi vyfakturovanou DPH odvedete za ně. I při nevědomém zapojení do podvodného řetězce hrozí totiž plátci DPH neuznání nároku na odpočet DPH, zadržení uplatněných nadměrných odpočtů nebo úhrada DPH za dodavatele a to vše doprovázeno poškozením dobrého jména podniku. Může dojít k úpadku a někdy i k trestnímu řízení.

V roce 2016 připadalo na DPH 70 % ze všech ukončených řízení k odstranění pochybností a 44 % ze všech daňových kontrol. Z celkové výše doměrků na daních připadalo 86 % na DPH.

Obsah čísla 3/2017

Editorial
Zaměstnanecké benefity 2018
Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel 
Také DPH zaplacené v jiných státech EU se vrací
GDPR – strašák nebo skutečný problém?
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close