skupina

Ochrání nás dobrá víra?

Co plyne z judikatury Soudního dvora EU.

Daňové podvody na DPH dopadají stále více na všechny plátce DPH. Jsou to oni, kdo jsou již delší dobu konfrontováni s úkoly a úkony, jejichž nositeli by za normálního stavu věcí měly být orgány státní správy. Nejčastěji se to projevuje při nárokování odpočtu DPH. I když ve většině případů splňuje plátce daně hmotněprávní i formální podmínky obsažené v zákoně o DPH, může správce daně v určitých situacích nárok na odpočet odepřít. V praxi k tomu dochází tehdy, jestliže jsou zde indicie buď existence podvodu na dani, nebo zneužití daňového práva. lávka

Judikatura Soudního dvora EU označuje pojmem „podvod na DPH“ situace, kdy jeden z účastníků neodvede zaplacenou daň státní pokladně a další účastník si ji odečte na vstupu, a to za účelem získání zvýhodnění, které je v rozporu s účelem šesté směrnice, neboť uskutečněné operace neodpovídají běžným obchodním podmínkám. Podle judikatury Nejvyššího správního soudu musí správce daně při šetření a posuzování možných řetězových nebo kolotočových podvodů vždy popsat právní, obchodní a osobní znaky podezřelé transakce a vazby mezi zúčastněnými subjekty této transakce. Finanční správa tak musí postavit najisto, v jakých skutkových okolnostech daňový podvod spočíval, avšak nemusí už prokazovat, jakým způsobem a konkrétně kým z účastníků v řetězci byl podvod spáchán.

Na druhou stranu z judikatury Soudního dvora EU plyne, že finanční správa nemůže podvodné jednání přičítat bez dalšího daňovému subjektu a paušálně neuznávat nárok na odpočet daně. Jak ostatně stanovil nejen zákon o DPH, pakliže plátce nevěděl nebo vědět nemohl o svém zapojení do řetězce zasaženého podvodem (jinak řečeno – byl v dobré víře), samotná existence daňového podvodu neumožňuje, aby tomuto plátci nebyl přiznán nárok na odpočet daně. V dobré víře potom naopak nebude plátce, který o podezření na nesrovnalost anebo dokonce podvod věděl.

Obsah čísla 2/2016

Editorial
Elektronická evidence tržeb – od kdy, čeho a koho se týká?
Účetní závěrka přináší v roce 2016 řadu změn
Může jednatel zastupovat společnost společně s prokuristou?
Kontrolní hlášení zahraničních plátců DPH
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close