skupina

O některých změnách v dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Lhůta k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2016 se neúprosně krátí a oproti roku 2015 došlo k řadě změn. Proto se na ně ptáme daňového poradce Jana Maška.

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti začal zaměstnavatel uplatňovat až od května 2016, od kdy změna platila. Dá se uplatnit toto zvýhodnění i za leden až duben 2016?

Zvýhodnění za první čtyři měsíce může zaměstnavatel zahrnout do ročního zúčtování daně zaměstnance, pokud o zúčtování požádá, nebo si je zaměstnanec uplatní ve svém daňovém přiznání. Připomeňme, že daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvýšilo z 15 804 Kč na 17 004 Kč a na třetí a další dítě z 17 004 Kč na 20 604 Kč, a to s účinností za celý kalendářní rok 2016.

Změnila se sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení neboli tzv. „školkovné“?

Především se zpřísnila definice předškolního zařízení. Slevu si proto uplatní pouze poplatníci, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu podle školského zákona či obdobné zařízení v zahraničí, nebo zařízení služby péče o dítě v dětské skupině, anebo zařízení provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter poskytované péče je srovnatelný s již uvedeným zařízením. Slevu lze uplatnit maximálně do výše 9 900 Kč, tj. do výše minimální mzdy.

Mohou si poplatníci uplatnit slevu na EET již za zdaňovací období 2016?

Ano, ale pouze ti, kteří také v roce 2016 poprvé zaevidovali tržbu, což se bude týkat jen první vlny poplatníků v ubytovacích a stravovacích službách. Další poplatníci s povinností EET si slevu uplatní v roce 2017, příp. 2018. Je třeba mít na paměti, že slevu nelze uplatnit ani dříve, ale ani později. Kdo na slevu zapomene bude muset podat dodatečné daňové přiznání. Sleva činí 5 000 Kč, ale jen do výše dílčí daně z podnikání po odečtení slevy na poplatníka. V plné výši si tak slevu užijí poplatníci, jejichž základ daně z podnikání je vyšší než 199 000 Kč, a naopak žádnou slevu nebudou moc využít poplatníci se základem daně z podnikání nižším než 165 600 Kč.

Editorial

Změna zdaňovaní malých fotovoltaických elektráren

Mezinárodní výměna informací o převodních cenách

Taková to byla pěkná reklama!

Vybrané novinky v soukromém právu

Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close