skupina

Nárok na odpočet DPH si musíte zasloužit

K odepření odpočtu DPH nestačí domněnka, že plátce o podvodu měl a mohl vědět.

Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které využije v rámci své ekonomické činnosti. Takto jednoduše formuluje právo daňového subjektu na odpočet DPH zákon o dani z přidané hodnoty. Dpháčková realita je ale mnohem složitější, a to především díky úsilí finanční správy nárok na odpočet neuznat na základě pouhé domněnky správce daně, že plátce věděl nebo vědět měl a mohl, že se účastní transakce, která je součástí podvodu na DPH.

Judikatura Soudního dvora EU již ale jasně říká, že odpočet daně na vstupu lze plátci odepřít pouze tehdy, jestliže plátce věděl nebo musel vědět, že transakce je součástí podvodu na DPH a správce daně to také prokáže. A to je velký rozdíl oproti tomu, že věděl nebo měl a mohl vědět. Zatímco Soudní dvůr EU ukládá, že k neuznání nároku na odpočet musí správce daně najisto prokázat, že plátce o podvodu věděl nebo musel vědět, českému správci daně stačí, aby svoji správní úvahu uzavřel domněnkou, že plátce o podvodném jednání měl a mohl vědět.

Tuzemské správní soudy včetně NSS respektují judikaturu Soudního dvora EU a vyžadují, aby správce daně alespoň prokázal, že plátce o podvodu na DPH věděl nebo měl a mohl vědět. Jestliže se některý správce daně touto judikaturou neřídí a nárok na odpočet daně zamítá pouze na základě své domněnky, potom může jít plátce do sporu s tím, že správce daně neunesl své důkazní břemeno, a v tom sporu bude mít prakticky jistou šanci na úspěch.

Poradci KODAP vám s využitím té šance mohou pomoci.

Obsah čísla 4/2016

Editorial
Prokazování původu majetku je tady 
Daňové úlevy u penzijních produktů se zvyšují
Aktuálně o daních z příjmů
Souběh funkcí po přelomovém nálezu Ústavního soudu
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close