skupina

Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH

Pronájem rodinných domů, bytů, staveb s převahou bytů (60 % a více), jednotek typu garáže, sklepa či komory a s nimi souvisejících pozemků se počínaje rokem 2021 vždy osvobozuje od DPH.

Obecně platí, že nájem nemovitých věcí je s výjimkou krátkodobého nájmu nebo nájmu míst a prostor k parkování osvobozen od DPH. Zákon o DPH ale současně plátcům DPH umožňuje, aby se u pronajímání nemovitostí jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomických činnosti rozhodli, zda DPH na výstupu přesto uplatní. Důvodem je umožnit pronajímateli - plátci DPH uplatnění nároku na odpočet DPH u souvisejících přijatých zdanitelných plnění. Kdyby nájemné bylo osvobozeno od DPH, nárok na odpočet by odpadl, nebo by se musel krátit.

Od 1. ledna 2021 se tato možnost výrazně omezuje, neboť se přestane vztahovat na nájem nemovitostí určených k bydlení, konkrétně na nájem rodinných domů, bytů (jednotek i obytných prostorů), staveb nebo jejich částí s podlahovou plochou obytných prostor alespoň 60 % a jednotek typu garáže, sklepa či komory. Platí to i pro pozemky, na nichž takové stavby stojí.

Pronajímatelé, kteří dosud nájmy těchto nemovitostí zdaňovali, přestanou mít nárok na odpočet DPH při nákupu zboží a služeb souvisejících s provozem nemovitosti, např. oprav a údržby. Ještě větší dopad může mít povinnost úpravy odpočtu daně, který si plátce uplatnil při koupi nemovitosti či jejího technického zhodnocení, a to včetně nemovitostí pořízených před rokem 2021. Bude totiž muset po dobu 10 let od uplatnění odpočtu každý rok provést tzv. úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH a vrátit 1/10 z jeho hodnoty.

Pronajímatelé - plátci DPH by proto měli věnovat této změně zákona zvýšenou pozornost a prověřit ve svých nájemních smlouvách, zda předmětem nájmu není nemovitost určená k bydlení.

smlouva

Obsah čísla 4/2020

Editorial
Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí
Daňové souvislosti práce z domova
Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují
Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close