skupina

Mezinárodní výměna informací o převodních cenách

Členské státy EU si začnou pravidelně vyměňovat informace týkající se správcem daně vydaných rozhodnutí o závazném posouzení souvisejícím s přeshraniční transakcí.

Poslanecká sněmovna schválila 11. ledna 2017 změnu zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, a postoupila ji k dalšímu projednání do Senátu. Ten by se měl novelou zabývat na své březnové schůzi.

Návrh zákona implementuje do českého právního řádu evropskou směrnici označovanou jako DAC III (Directive on administrative cooperation) za účelem výměny informací s ostatními členskými státy EU o předběžných daňových rozhodnutích nebo posouzeních převodních cen. Členské státy EU si tak začnou pravidelně vyměňovat informace týkající se správcem daně vydaných rozhodnutí o závazném posouzení souvisejícím s přeshraniční transakcí, příp. o jiných rozhodnutích, která jsou v novele zákona podrobněji popsána (rulings). Takováto rozhodnutí jsou označována jako APA (advance price arrangements, resp. advance price agreements).Kostky

Od roku 2017 bude výměna probíhat dvakrát ročně, přičemž ústředním kontaktním orgánem ČR bude Generální finanční ředitelství. Jednorázově se vymění i informace o stanoviscích vydaných od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013 účinných k 1. 1. 2014 a o všech stanoviscích vydaných od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.

V ČR upravuje závazné posouzení způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami § 38nc zákona o daních z příjmů. Žádost o závazné posouzení jedné transakce podléhá poplatku ve výši 10.000 Kč a její vyřízení trvá správci daně přibližně 9 měsíců. Od roku 2012 bylo v ČR ročně podáno v průměru 23 žádostí o závazné posouzení způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami. Tvoří-li daňový subjekt dokumentaci převodních cen a má-li závazné posouzení převodních cen vydané správcem daně, potom do dokumentace uvede i informaci o tomto posouzení.

Poznamenejme, že žádost o závazné posouzení již probíhající transakce, na rozdíl od budoucí, vede zpravidla k daňové kontrole. Problematikou převodních cen se intenzivně zabýváme.

Obsah čísla 1/2017

Editorial

Změna zdaňovaní malých fotovoltaických elektráren

Taková to byla pěkná reklama!

O některých změnách v dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Vybrané novinky v soukromém právu

Připravujeme

Zobrazit celý článek

Daňové poradenství v rámci skupiny KODAP

 • Průběžné poradenství

  Pravidelné návštěvy poradců u klienta, telefonický či elektronický poradenský servis a podle dohody také pravidelné daňové prověrky účetnictví.

 • Mezinárodní daňové poradenství

  Vyžaduje dobrou znalost tuzemského zákonodárství, přiměřenou představu o zahraničních daňových systémech a hlavně dokonalou znalost praktického uplatnění smluv o zamezení dvojího zdanění.

 • Poradenství pro zahraniční podnikatele

  Pro zahraničního investora je velmi důležité uvědomit si, že české právní prostředí si přes značnou harmonizaci s Evropskou unií uchovává podstatné rozdíly.

 • Pomoc při daňových kontrolách

  Máme za sebou dlouhou řadu daňových sporů, při kterých jsme klientům úspěšně zachraňovali jejich firmy a majetky. Máme i respekt daňové správy.Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close