skupina

Kurzarbeit - příspěvek na dobu částečné nezaměstnanosti

Zaměstnavatel musí prokázat, že příslušnému zaměstnanci nemůže přidělovat práci.

Dnem 1. října 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o zaměstnanosti a jeho § 115, který upravuje pravidla poskytování státního příspěvku na náhradu mzdy v době částečné nezaměstnanosti. Smyslem příspěvku je pomoci zaměstnavatelům překlenout přechodné období, kdy jeho zaměstnanci nemohou vykonávat práci v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů či živelných událostí nebo kdy nemohou přidělovat zaměstnanci práci z důvodu dočasného omezení odbytu svých výrobků či služeb.

Aby zaměstnavatel příspěvek získal, musí prokázat, že příslušnému zaměstnanci nemůže přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené pracovní doby. Dále musí ještě před podáním žádosti poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy za zmíněné překážky v práci ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Teprve potom může zaměstnavatel podat na příslušný úřad práce žádost a uzavřít s ním dohodu o poskytnutí příspěvku. V té se pak zaváže, že bude zaměstnanci poskytovat náhradu mzdy ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku a že v době poskytování příspěvku nerozváže s daným zaměstnancem pracovní poměr z důvodů zrušení zaměstnavatele, jeho přemístění nebo organizační změny (§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce). Zákon a prováděcí nařízení vlády stanovuje náležitosti žádosti, její vzor a další podrobnosti k uplatnění nároku na příspěvek.

Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku zaměstnance, nejvýše však 12,5 % celostátní průměrné mzdy (v současné době se jedná o 3 150 Kč). Příspěvek může být poskytován jen po dobu trvání překážky v práci, nejdéle však 6 měsíců, přičemž je možno tuto dobu o dalších 6 měsíců prodloužit. Je vidět, že podmínky a vlastní výše příspěvku v porovnání s přijatými závazky podstatně limitují jeho ekonomickou výhodnost a agendy s ním spojené. V úvahu je třeba přitom také vzít, že na příspěvek není právní nárok a že nemusí být poskytnut, přestože zákonné podmínky budou splněny, a že zákon neurčuje ani žádnou lhůtu k vyřízení žádosti o příspěvek, takže nelze vyloučit její zdlouhavé vyřizování.


Obsah čísla 4/2015

Editorial
Kontrolní hlášení k DPH: nová úskalí a rizika
Prokazování původu majetku
Plátci se stávají zbrojnoši Finanční správy
Mapa kontrolního hlášení DPH
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close