skupina

Kontrolní hlášení zahraničních plátců DPH

Kontrolní hlášení musí podávat i zahraniční plátci DPH, kteří doposud podávali jen daňová přiznání.
Na první zkušenosti jsme se zeptali daňové poradkyně Pavly Košátkové.

Obhospodařujete DPH zahraničním plátcům, jak jste zvládli jejich kontrolní hlášení?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme DPH klientům, kteří nemají v Česku sídlo ani provozovnu a nevedeme jim ani účetnictví, museli jsme najít způsob, jak získat a zadávat jednotlivé daňové doklady na vstupu i na výstupu a jakým způsobem budeme kontrolní hlášení zpracovávat a podávat. Problém se podařilo zdárně vyřešit vhodnou programovou aplikací a všechna kontrolní hlášení jsme za naše klienty podali včas.

Jaká byla odezva z finančních úřadů?

V první fázi se nejčastěji řešilo nevyplnění identifikace datové schránky a další spíše formální drobnosti, což spravil většinou telefonát od příslušné správkyně. Následovaly obvyklé výzvy k odstranění pochybností v daňovém přiznání. Zde nás překvapily požadavky vyžadující sdělení jmen obchodních partnerů u přijatých zdanitelných plnění. Tyto údaje jsou přitom v kontrolním hlášení, a šlo je zde proto snadno dohledat.

A co výzvy ke kontrolním hlášením?

První výzvy jsme se dočkali k únorovému hlášení 12. dubna. Správkyně chtěla doložit doklad, který nebyl v souladu s tím, co vykázal dodavatel. Šlo o rozdíly v datu plnění a v částce. Chtěla i další důkazy prokazující uskutečnění přijatého zdanitelného plnění, například doklad o platbě, smlouvu či přepravní dokumenty. Lhůtu k odpovědi přitom stanovila kratší než pět dnů.

Co vás čeká v nejbližší době?

Kromě pravidelné měsíční či čtvrtletní agendy končíme práce na ročních přiznáních k DPH do Rakouska a Německa za rok 2015. Náplní jarních a letních měsíců však budou žádosti o vrácení DPH z jiných členských států Evropské unie za rok 2015; tyto žádosti musíme zpracovat a podat do 30. 9. 2016. Zde se současně snažíme zvyšovat povědomí o této možnosti. Řada firem o ní totiž stále neví, přitom podnikají minimálně pracovní cesty do zahraničí, takže zahraniční DPH ve svém účetnictví určitě evidují. Často se jedná o velké částky a je škoda o ně nenávratně přijít.

Obsah čísla 2/2016

Editorial
Elektronická evidence tržeb – od kdy, čeho a koho se týká?
Účetní závěrka přináší v roce 2016 řadu změn
Může jednatel zastupovat společnost společně s prokuristou?
Ochrání nás dobrá víra?
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close