skupina

Kontrolní hlášení k DPH: nová úskalí a rizika

Zatímco se vedou bouřlivé diskuze o zavedení elektronické evidence tržeb pro určité skupiny plátců DPH, čeká již od 1. 1. 2016 bez většího mediálního zájmu na úplně všechny plátce neméně zatěžující novinka v podobě kontrolního hlášení k DPH.

Do něj budou muset plátci podle složitých a mnohdy ještě nejasných pravidel uvádět soupisy daňových dokladů k uskutečněným a přijatým plněním. Zejména zde budou muset být všechny daňové doklady s hodnotou nad 10 000 Kč včetně DPH k uskutečněným zdanitelným plněním (přijatým platbám) v tuzemsku a k přijatým tuzemským zdanitelným plněním (poskytnutým platbám), u nichž si plátce uplatnil DPH na vstupu. Do kontrolního hlášení se budou muset uvádět i doklady ke zdanitelným plněním s přenesením daňové povinnosti nebo k pořízení zboží a služeb ze států EU.

Kontrolní hlášení se bude pořizovat a podávat pouze v předepsaném elektronickém formátu vždy v termínu pro podání daňového přiznání. Právnické osoby, které jsou pouze čtvrtletními plátci, budou muset navíc podávat hlášení i za měsíce, kdy daňové přiznání nepodávají, a to stejně jako měsíční plátci do 25. dne následujícího měsíce.

Správce daně elektronicky prověří, zda k daňovým dokladům ke zdanitelným plněním na vstupu existují v hlášeních jiných plátců odpovídající daňové doklady k plněním na výstupu. Shledá-li nějakou nesrovnalost či neúplnost, vyzve plátce k doplnění či změně údajů. Výzva bude zaslána do datové schránky, a nebude-li mít plátce daně datovou schránku zřízenu, potom e-mailem, což je velká novinka. Výzva se přitom považuje za doručenou okamžikem odeslání e-mailu, nikoliv jeho přečtením.

Lhůta pro odpověď na tuto výzvu činí 5 kalendářních (nikoliv pracovních) dnů. Na výzvu bude nutné odpovědět i v případě, že plátce daně nebude mít důvod původní hlášení měnit. Za nezodpovězení výzvy udělí správce daně pokutu až 50 000 Kč, proto je třeba komunikaci se správcem daně neustále hlídat. Pokuta bude vyměřena i za podání kontrolního hlášení až na výzvu správce daně, a to vždy ve výši 10 000 Kč. Jestliže se plátce s hlášením zpozdí, ale stihne je podat ještě před výzvou správce daně, potom dostane pokutu „jen“ 1 000 Kč. A pozor – za nepodané se může považovat i kontrolní hlášení s chybně vyplněným záhlavím. Netoleruje se ani oněch pět dnů zpoždění, s nimiž se dnes běžně počítá u daňových přiznání.

Obsah čísla 4/2015

Editorial
Kurzarbeit - příspěvek na dobu částečné nezaměstnanosti
Prokazování původu majetku
Plátci se stávají zbrojnoši Finanční správy
Mapa kontrolního hlášení DPH
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close