skupina

Je možné se ještě podřídit zákonu o obchodních korporacích?

Právníci se neumí zatím shodnout.

Ke dni 31. 12. 2015 uplynula dvouletá lhůta, kdy se mohly obchodní korporace rozhodnout, že se v plném rozsahu podřídí zákonu o obchodních korporacích (tzv. opt-in), který od 1. 1. 2014 nahradil dlouho platný obchodní zákoník. Rozhodnout měla valná hromada společnosti za přítomnosti notáře. Ti, co termín 31. 12. 2015 promeškali, se nyní ptají, jestli mohou příslušné rozhodnutí přijmout i po tomto termínu.

Právníci se zatím v odpovědi na tuto otázku neumí shodnout. Jedna skupina zastává názor, že se jedná o tzv. lhůtu propadnou, takže po 31. 12. 2015 již nebude možné rozhodnout, že se společnost zákonu o obchodních korporacích podřizuje. Druhá skupina, k jejímž závěrům se přiklání i právníci skupiny KODAP, považuje předepsanou lhůtu pouze jako pořádkovou. Zákon sice předepisuje, aby se obchodní korporace rozhodla nejpozději do 31. 12. 2015, ale to lze chápat spíše jako apel zákonodárce, aby bylo co nejdříve známo, která z obchodních korporací se „novému“ právu podřídila a která nikoliv. Tím podle druhé skupiny odborníků ještě není vyloučena možnost přijmout příslušné rozhodnutí i po 31. 12. 2015. Tento názor byl vyjádřen i ve stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 204/2015 ze dne 13. 1. 2016.

Pokud by se v rámci zákona o obchodních korporacích mělo jednat opravdu o lhůtu propadnou (tj. konečnou), potom by to zákonodárce v zákoně výslovně uvedl a nenechával by zde prostor pro jinou interpretaci.

Přestože pro méně přísnou interpretaci závaznosti lhůty 31. 12. 2015 hovoří řada logických argumentů, nelze ji s ohledem na nejednotnost postojů odborné veřejnosti brát za dogmatickou. V této věci budou mít jistě rozhodující slovo soudy, popř. notáři, do jejichž pravomoci zápisy do obchodního rejstříku spadají.

Obsah čísla 1/2016


Editorial
Velké osvobozené příjmy se budou oznamovat
S počtem vyživovaných dětí roste daňové zvýhodnění
Profesní odpovědnost daňového poradce za způsobenou škodu
Nemovitosti a DPH pohledem Generálního finančního ředitelství
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close