skupina

Editorial

Časopis úvod

Vážení čtenáři,

krutá Putinova válka na Ukrajině nezastavila běžný „daňový“ život. Myslíme na Ukrajince a obdivujeme jejich statečný odpor. Podporujeme všechny, kdo hledají azyl před ruskými bombami u nás. Vysvětlujeme daňové úlevy pro uprchlíky i podporovatele, které naše vláda připravila.

Věnujeme se ale i tradičním daňovým povinnostem, jako je oznamování osvobozených příjmů, zvýšení limitu příspěvku na stravování, automatickému zřizování datových schránek a také směrnici EU, která má chránit zejména zaměstnance vůči zaměstnavatelům, jestliže oznámí nějakou nepravost ve vztahu k veřejným zakázkám nebo praní špinavých peněz. Příspěvek je o to aktuálnější, že se týká i osob na sankčních seznamech.

Vlastimil Sojka

Obsah čísla 1/2022

Daňové úlevy dárcům Ukrajině a jejím lidem
Oznámení osvobozených příjmů
Zvýšení hranice daňové uznatelnosti stravenek a stravovacího paušálu
Datové schránky se budou zřizovat i bez žádosti
Ochrana oznamovatelů bude součástí i českého práva
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close