skupina

Editorial

Časopis

Vážení klienti a čtenáři, dnes mám příležitost vám sdělit, že se skupina KODAP stala účetní firmou roku 2020. Vyhlášení výsledků soutěže Účetní firma roku 2020, kterou již tradičně pořádají společně Svaz účetních, Komora certifikovaných účetních a nakladatelství Wolters Kluwer, proběhlo 1. 12. 2020. Skupina KODAP, která se do soutěže zapojila letos poprvé, prošla důkladným posuzováním a zkoumáním, včetně ověřování referencí klientů, a v silné konkurenci ve svém oboru hned napoprvé obstála.

Účetní firma roku 2020

Jsem přesvědčen, vážení klienti, že bez spolupráce s vámi bychom tohoto úspěchu nedosáhli.

Vlastimil Sojka

Obsah čísla 4/2020

Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí
Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH
Daňové souvislosti práce z domova
Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují
Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close