skupina

Dokumentace převodních cen je důležitá

Kontrole převodních cen se finanční správa začala věnovat cíleně a intenzivně.

Letos již podruhé musely některé obchodní společnosti vyplňovat zvláštní přílohu k daňovému přiznání o transakcích mezi spojenými osobami. Týkalo se to těch, jejichž aktiva brutto překročila 40 mil. Kč nebo měly roční úhrn čistého obratu větší než 80 mil. Kč nebo průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil více než 50 a které současně uskutečnily transakci se zahraniční, a v případě vykázání ztráty nebo přijetí investiční pobídky formou slevy na dani, i s tuzemskou spojenou osobou.

KnihaSprávci daně údaje z přehledu transakcí pečlivě analyzují a využívají je při kontrolní činnosti zejména převodních cen. Těmi se rozumí ceny, za které podnik poskytuje služby nebo převádí zboží či jiný majetek „sdruženému“ podniku. Pro daňové účely se dva podniky považují za sdružené (resp. spřízněné či spojené), jestliže se jeden z nich účastní přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo jmění druhého podniku, nebo jestliže se na jejich na vedení, kontrole nebo jmění (přímo nebo nepřímo) účastní jeden podnik nebo více sdružených podniků.

Kontrole převodních cen se finanční správa začala věnovat cíleně a intenzivně a podle tiskové zprávy MF ČR efektivita provedených kontrol vzrostla. Účinně lze riziku doměření daně z důvodu nesprávně nastavených převodních cen čelit dokumentací převodních cen. Tato dokumentace by měla obsahovat informace o skupině sdružených podniků (tzv. Masterfile neboli popis podnikatelské činnosti, vlastnické struktury atp.), informace o vlastním podniku (organizační struktura, hospodářské výsledky a finanční ukazatele), o obchodních transakcích a o dalších okolnostech majících vliv na obchodní vztah, např. zvláštní podmínky na trhu. Důležitá je též informace o způsobu stanovení převodních cen a zdůvodnění konkrétní metody včetně srovnávací analýzy.

Takovýto obsah dokumentace by měl být pro správce daně dostačující k tomu, aby ověřil, zda podnik jedná v souladu s principem tržního odstupu, tj. že ceny mezi sdruženými podniky odpovídají cenám sjednaným mezi nezávislými podniky.

Obsah čísla 3/2016

Editorial
Kontrolní hlášení - zmírnění sankcí
Svěřenské fondy mohou být praktické
Změny v zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí se blíží
V zákoníku práce se chystají větší změny
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close