skupina

Dárky se mohou, ale nemusí prodražit

Dárky klientům a obchodním partnerům, jejichž vánoční čas se kvapem blíží, jsou stále předmětem odborných daňových diskuzí, neuškodí proto připomenout si pravidla, jimiž se dá na daních z příjmů i DPH ušetřit.

Zákon o daních z příjmů stanovuje, že výdaje (náklady) na pohoštění, občerstvení a dary jsou daňově neuznatelné. Výjimkou jsou ale dary, které lze považovat za reklamní nebo propagační předměty. Za ty se považují věci opatřené jménem, logem nebo ochrannou známkou poskytovatele anebo názvem propagovaného zboží či služby. Současně hodnota darovaného předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH a dárek nesmí být předmětem spotřební daně, což se týká například alkoholu (s výjimkou tichého vína) nebo cigaret či pohonných hmot. Rozhodne-li se podnikatel věnovat dárkový balíček, potom se hranice 500 Kč vztahuje na hodnotu celého balíčku, nikoliv na každou věc v balíčku zvlášť. Do hodnoty 500 Kč se ale vždy započítávají i vedlejší náklady spojené s pořízením, jako jsou balení nebo přeprava.

Z pohledu zákona o DPH je stejně jako u daně z příjmů rozhodující nepřekročení hodnoty daru 500 Kč. Je-li tato podmínka splněna, je možné si uplatnit nárok na odpočet při pořízení dárku a současně jeho následné poskytnutí obchodnímu partnerovi není předmětem DPH, a tudíž nevzniká povinnost odvést DPH na výstupu. Na rozdíl od daně z příjmů nemusí mít dárek povahu propagačního nebo reklamního předmětu, takže nemusí být opatřen jménem, logem, ochrannou známkou ani názvem zboží či služby. Rovněž se může jednat o zboží, které je předmětem spotřební daně. Podstatné je, aby byl klientovi nebo obchodnímu partnerovi poskytnut v rámci ekonomické činnosti.

Přesáhne-li hodnota dárku 500 Kč, potom je celý výdaj na jeho pořízení nedaňový a stejně tak si nelze uplatnit žádný nárok na odpočet DPH.

Obsah čísla 3/2019

Editorial
Pravidla odpočtu na podporu výzkumu a vývoje se změnila
Výpočet a zaokrouhlování DPH doznaly změnu
Získejte zpět DPH zaplacenou v jiných státech EU
První tři dny nemoci budou zase placené
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close