skupina

Daňové úlevy dárcům Ukrajině a jejím lidem

Vláda schválila návrh zákona, který umožní snížit základ daně z příjmů o finanční nebo materiální pomoc obrannému úsilí Ukrajiny a fyzickým či právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na území Ukrajiny.

Za tím účelem se pro rok 2022 a v případě právnických osob pro období 1. 3. 2022 až 28. 2. 2023 zvyšuje celkový úhrn darů, které si mohou fyzické i právnické osoby odečíst od základu daně, na 30 %. Současně se umožňuje poskytnout dary na nový účel, a to na podporu obranného úsilí státu Ukrajina, např. poskytnutím peněz na zbraně, munici a další vojenský materiál. Rozšiřuje se také okruh příjemců darů o stát Ukrajina, její územně správní celky nebo o právnické osoby se sídlem a o fyzické osoby s bydlištěm na území Ukrajiny. Podmínkou ovšem je, že dar bude poskytnut v kalendářním roce 2022 a že bude poskytnut osobě splňující stávající podmínky (např. neziskovým organizacím, poživatelům invalidního důchodu nebo dětem závislým na péči jiné osoby) a na zákonem vymezený dobročinný účel (např. na policii, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, humanitární nebo charitativní).

Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) si budou moci snížit základ daně také formou uplatnění výdajů na nepeněžité dary státu Ukrajina, jejím správním celkům nebo právnickým a fyzickým osobám bez omezení. Účel daru musí ovšem splňovat stejné podmínky jako při uplatnění daru formou odčitatelné položky (viz výše). Jako výdaj si tak podnikatel může například uplatnit nákup zdravotních pomůcek, které prokazatelně odešle nebo předá ukrajinské neziskovce nebo ukrajinskému občanovi. Tímto způsobem nelze jako výdaj uplatnit peněžní dar. Na straně ukrajinských zaměstnanců, kteří dostanou od zaměstnavatelů finanční podporu nebo ubytování za zvýhodněné nájemné, jsou tyto příjmy při splnění určitých podmínek osvobozeny od daně.

Plátci DPH se musí při poskytnutí nepeněžitého daru vypořádat s případným odvodem DPH. V případě, že byl věcný dar dodán humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho odešle nebo přepraví do Ukrajiny, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Plátce by měl přitom mít o přepravě k dispozici potvrzení příslušné humanitární nebo dobročinné organizace. Pokud bude dar předán jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci a byl přitom uplatněn nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, potom je plátce (dárce) povinen uplatnit daň na výstupu jako u klasického dodání zboží.

Obsah čísla 1/2022

Editorial
Oznámení osvobozených příjmů
Zvýšení hranice daňové uznatelnosti stravenek a stravovacího paušálu
Datové schránky se budou zřizovat i bez žádosti
Ochrana oznamovatelů bude součástí i českého práva
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close