skupina

Daňové souvislosti práce z domova

notebookZaměstnancům, kterým je nařízena práce z domova, by měl zaměstnavatel podle zákoníku práce rovněž nahradit veškeré účelně vynaložené náklady s touto prací související. Při splnění podmínek zákona o daních z příjmů je tato náhrada pro zaměstnavatele daňovým nákladem a pro zaměstnance nepředstavuje zdanitelný příjem.

Obecně platí, že zvýšené náklady zaměstnance na práci z domova jsou dány větším opotřebením vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. V praxi však mají kompenzace poskytované zaměstnavateli svým zaměstnancům formy, které by tato kritéria nemusely splňovat, a je proto třeba jejich splnění vždy pečlivě posoudit.

Například poskytnutí vybavení domácí kanceláře, jako je počítač nebo kancelářský nábytek je nezdanitelným příjmem, jen jestliže zaměstnavatel tyto věci zaměstnanci přechodně zapůjčí a ten je používá výhradně ke své práci. Pokud by zaměstnanec nemusel poskytnuté vybavení vrátit nebo by na jejich pořízení obdržel jednorázový finanční příspěvek, potom by se o jeho zdanitelný příjem jednalo. S výpočetní technikou obvykle souvisejí i přechodně zvýšené výdaje zaměstnance na připojení k internetu nebo využití mobilních dat. Aby i zde byla kompenzace nezdanitelným příjmem, musí zaměstnanec zvýšené výdaje prokázat např. fakturami poskytovatele.

Práce z domova s sebou nese i zvýšené výdaje na elektrickou energii, teplo (chlad), vodné i stočné. Jejich náhradu řeší zaměstnavatelé často paušální částkou, ale tu je opět nezbytné řádně doložit, jinak vzniká riziko, že se jedná o zdanitelný příjem zaměstnance. Za nezdanitelný příjem zaměstnance se považuje rovněž poskytnutí čistících a zejména dezinfekčních prostředků, ale i v tomto případě musí poskytnuté nebo proplacené množství bezprostředně souviset s výkonem práce z domova.

Obsah čísla 4/2020

Editorial
Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí až po 10 letech od jejich nabytí
Nájem nemovitostí určených k bydlení bude vždy osvobozen od DPH
Sankce za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně se zmírňují
Novela zákona o obchodních korporacích přináší hodně změn
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close