skupina

Daň z příjmů ze závislé činnosti elektronicky a s novými tiskopisy

Od roku 2018 mohou zaměstnanci žádat o vyúčtování daně i elektronicky.

Zaměstnanci, kteří chtějí, aby jim zaměstnavatel (plátce jejich daně z příjmů) při výpočtu zálohy na daň uplatnil slevu na dani, odčitatelné položky nebo daňové zvýhodnění na děti, musí na aktuální rok nejdéle do 15. února podepsat na předepsaném formuláři prohlášení k dani a doložit příslušné doklady prokazující nárok na uvedené daňové výhody. Splníli navíc příslušné podmínky, mohou na stejném formuláři písemně požádat o vyúčtování daně, čímž jim odpadne povinnost podávat daňové přiznání. Od roku 2018 mohou zaměstnanci činit tyto úkony nejen „papírovým“ způsobem, nýbrž i elektronicky, ovšem jen tehdy, když zaměstnavatel tuto formu komunikace se zaměstnanci umožní a technicky zajistí.

V souvislosti s tím došlo k rozdělení současného jednoho čtyřstránkového tiskopisu do dvou samostatných dvoustránkových nových tiskopisů: „Prohlášení poplatníka (zaměstnance)“ a „Žádost o roční zúčtování“. Daňová správa spolu s tím zveřejnila (případně včas zveřejní) elektronický formát obou formulářů (struktura XML dat ve formátu XSD). Zaměstnavatelé, kteří budou chtít tuto formu komunikace umožnit, potom budou muset zajistit svým zaměstnancům přístup k elektronickým formulářům a hlavně jejich jednoznačnou elektronickou identifikaci. K tomu může sloužit buď elektronický podpis, pokud jej zaměstnanec má, nebo jiný interní způsob ověřování identity zaměstnance v informačním systému zaměstnavatele.

Nový tiskopis PROHLÁŠENÍ poplatníka (vzor č. 26 tiskopisu MFin 25 5457) je určen k výpočtu zálohy na daň a použije se poprvé pro rok 2018. Tiskopis bude použitelný pouze na jedno zdaňovací období, proto se každý rok bude vyplňovat formulář znovu. Dosud platné tiskopisy (vzory č. 24 a 25) lze přitom pro rok 2018 použít také. Tiskopis ŽÁDOSTI o roční zúčtování daně a daňového zvýhodnění (tiskopis MFin 25 5457/B vzor č. 1) za rok 2018 se použije až v roce 2019, přitom i zde bude možné ještě použít „starý“ čtyřstránkový tiskopis.

Elektronická komunikace odpovídá současným trendům a my vám v tomto směru rádi pomůžeme i v oblasti týkající se agendy mezd.

Obsah čísla 4/2017

Editorial
Pozor na stavební pozemky u daně z nemovitých věcí
Růst minimální a průměrné mzdy ovlivňuje daně a odvody 
Náhradní plnění za zaměstnávání osob se zdravotním postižením se změnilo 
Zneužití návštěvy u lékaře může být důvodem výpovědi 
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close