skupina

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

Je to zaměstnavatel, kdo má právo a také povinnost nařídit zaměstnanci čerpání dovolené.

Mnoho lidí má představu, že dovolenou lze čerpat jen na základě jednostranného oznámení zaměstnance. Tak to ale není. Čerpání dovolené totiž určuje zaměstnavatel a je to právě on, kdo případnou žádost zaměstnance schvaluje. V praxi se samozřejmě takové žádosti řeší dohodou, neboť se tím snadněji dospěje ke kompromisům a ke spokojenosti obou stran. To ale neznamená, že by zaměstnavatel nemohl dobu čerpání dovolené určit zaměstnanci direktivně i bez jeho souhlasu. 

Mezinárodní zdanění příjmůObecně má totiž zaměstnavatel možnost a dokonce i povinnost, nařídit zaměstnanci čerpání dovolené dle § 217 a násl. zákoníku práce. Dobu dovolené je povinen určit písemným rozvrhem vydaným s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců. Rozvrh by měl zajistit čerpání dovolené do konce kalendářního roku a alespoň jedna její část musí činit nejméně dva týdny vcelku; přitom se přihlíží k potřebám jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

Zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnancům čerpání dovolené i v případech, kdy se dozví o provozních důvodech, jež znemožňují výkon práce byť po dobu jediného dne, a jedná se tak ve skutečnosti o překážky na jeho straně. Typickým příkladem je plánovaná odstávka elektrického proudu. Také v těchto případech je však nezbytné o tom zaměstnance písemně informovat alespoň 14 dnů předem. Zaměstnavatel má dokonce možnost nařídit takovéto čerpání dovolené i zaměstnanci, kterému doposud nárok na dovolenou nevznikl, jestliže lze ovšem předpokládat, že zaměstnanec podmínky do konce kalendářního roku splní.

Právo a zároveň povinnost zaměstnavatele na určení čerpání dovolené tak může být poměrně pružně využíváno v návaznosti na provozní obtíže, které zaměstnavatele mohou postihnout a o kterých se dozví s dostatečným časovým předstihem. Vždy by však měli mít zaměstnavatelé na paměti podmínky upravené v § 217 a násl. zákoníku práce, a to především oznamovací povinnost vůči zaměstnanci.

Obsah čísla 3/2017

Editorial
Odveďte DPH za své podezřelé dodavatele! 
Zaměstnanecké benefity 2018
Také DPH zaplacené v jiných státech EU se vrací
GDPR – strašák nebo skutečný problém?
Připravujeme


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close