skupina

Plníme očekávání našich klientů

Ivana VaňousováKlienti od nás očekávají výsledky, které jim ulehčí soužití s úředním šimlem, zajistí správnost daní, účetnictví a vypočtených mezd a také jim pomohou při hledání cesty z právní nejistoty nebo v právních sporech.

V daních chceme, aby byli naši klienti v bezpečí, aby je trápilo co nejméně nejistoty, aby nevyhazovali peníze oknem a aby se mohli spolehnout, že pro ně uděláme spoustu práce včas a správně, aniž bychom uhýbali před vlastní odpovědností. A také aby věděli, že mohou bez obav překročit dvoreček České republiky, protože pro ně dokážeme sami nebo prostřednictvím zahraničních partnerů ETL zařídit spoustu užitečných věcí v jiných zemích.

V účetnictví a zpracování mezd chceme, aby naši klienti mohli důvěřovat práci našich účetních, aby se na ně mohli spolehnout. A také aby měli jistotu, že se za ně postavíme, když je začnou zatěžovat úřady, banky nebo obchodní partneři, a ušetřili jim co nejvíc času.

V účetním auditu má mít klient, kterému ověřujeme účetní závěrku, jistotu, že ho nezatěžujeme zbytečně a že podpis našeho auditora bude mít váhu i při jednáních se silnými obchodními partnery a bankami. Nejsme přitom nástrojem represe, ale především těmi, kdo pomáhají nastavit rozumná pravidla a postupy a rádi si na klienta udělají čas kdykoli v průběhu roku.

V advokacii chceme být pro klienty zárukou, že dostanou včas potřebné informace a účinnou právní pomoc, zejména v obchodním, pracovním a daňovém právu.

Věříme, že to vše dohromady přináší klientům pocit bezpečí i spolehlivou a pevnou základnu k odvážným podnikatelským plánům a rozhodnutím. Pracujeme na tom už víc než 25 let a v reakcích a přáních našich klientů nacházíme inspiraci každý den.

Ivana Vaňousová, jednatelka KODAP, s.r.o.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close