skupina

Hodnoty a plány, které nás spojují

Vlastimil Sojka

Společenství daňových kanceláří KODAP rozesetých po celé ČR funguje na principu individuální odpovědnosti a odbornosti jejich manažerů. Ti jednají spolu se svými týmy samostatně bez výrazných zásahů z „centrály“. Současně nás ale spojují společné produkty, metodika, plány a hlavně hodnoty. Těch sedm nejdůležitějších si zaměstnanci skupiny KODAP zvolili na konferenci v roce 2015.

KLIENTI ctverec KVALITA ctverec MORÁLNÍ INTEGRITA ctverec PRAVDIVOST A ODPOVĚDNOST ctverec

RADOST ctverec DŮVĚRYHODNOST A POCTIVOST ctverec INOVACE A ODVAHA

Bubliny

Nejsou to jen prázdná slova. Jejich smysl a obsah si neustále připomínáme a uvádíme je každý den do praktického života.

Inovace a odvaha pak charakterizuje i naše plány do budoucna. Chceme se stát nositelem moderních a technologicky vyspělých účetních služeb, které budou standardem budoucnosti. Přitom si však i nadále budeme zakládat na poctivé lidské komunikaci, jež je a vždy bude při naší spolupráci s klienty klíčovou.

Vlastimil Sojka, jednatel KODAP, s.r.o.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close