skupina

Pojistné

Text je aktualizovaný do 30.9.2020

Platby záloh na pojistné (sociální i zdravotní) na rok 2020

Dne 23.3.2020 vláda schválila návrh zákona, který na 6 měsíců odpustí minimální povinné platby záloh na důchodové pojištění. Zákon byl již projednán ve stavu legislativní nouze a oběma komorami Parlamentu ČR schválen s účinností od března 2020. Opatření se týká také zdravotního pojištění.

Všechny OSVČ (hlavní i vedlejší) tak v období od března do srpna 2020 nemusí platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění:

Těchto půl roku se bude podnikatelům započítávat jako tzv. vyloučená doba, která nijak neovlivní budoucí výši důchodu.

U těch OSVČ, které uhradili březnovou zálohu ještě před vydáním vládního opatření, bude tato částka považována za předplacenou zálohu na měsíc září či další měsíce roku.  

V případě, že by OSVČ ze svého rozhodnutí hradili zálohy na pojistné i v období „zálohových prázdnin“, zúčtují se taktéž všechny takto placené částky v rámci Přehledu OSVČ za rok 2020, který bude upraven podle platné legislativy.

Termíny platby záloh na období do konce roku 2020 zůstávají nezměněny. Zálohu na zdravotní pojištění OSVČ za příslušný měsíc je nutné zaplatit nejpozději do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na sociální pojištění za stejné období musí být uhrazena již do konce příslušného měsíce, na který se záloha platí.

Aktuální vývoj pro Vás i nadále sledujeme.

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Jana Melicharová, daňová poradkyně, tel. +420 734 798 396, email: melicharova.j@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close