skupina

DPH

Text je aktualizovaný do 30.9.2020

V rámci opatření souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření viru COVID-19 bylo myšleno i na plátce DPH, jsou jimi:

Prominutí DPH při dodání ochranných pomůcek pro boj s COVID-19

V obou případech doporučujeme vyžádat si od „obdarovaných“ osob potvrzení o přijatém daru.

K bezúplatným dodávkám, u kterých je prominut odvod DPH, je nutné vystavit doklad o použití a vykazují se na řádku 26 daňového přiznání.

Vzory nejčastějších žádostí

Níže naleznete ke stažení vzor jedné z nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí úroků z prodlení a žádost o prominutí penále ze záloh na pojistné). Vzor zpracovali daňoví poradci a právníci krizového týmu poradenské skupiny KODAP.

Fakticky jde o pomůcku, obsahující přímo použitelné prvky žádosti (normální text), pokyny k vyplnění (zažlucený text) a možné nastínění individuálních údajů do žádosti (kurzíva). Tedy nestačí jen doplnit jméno, resp. název firmy a částku; žádost je třeba dotvořit podle individuálních poměrů podnikatele.

Žádost-vzor-posečkání

Při jakýchkoliv doplňujících dotazech, žádostech o posouzení Vaší situace, či zpracování příslušných dokumentů se neváhejte obracet na svého poradce ze skupiny KODAP, popřípadě přímo na konkrétní poradce, kteří jsou připraveni krizové situace řešit:

Hana Hejzlarová, daňová poradkyně, tel. +420 602 180 013, email: hejzlarova@kodap.cz


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close