skupina

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Zákonné termíny pro daňové povinnosti najdete zde.

Při pozdním podání přiznání nebo pozdním placení daně vám nebudou předepsány sankce pouze tehdy, bude-li podání učiněno nebo daň zaplacena v rámci tzv. liberační lhůty.

Pro více informací kontaktujte svého poradce KODAP.

Daňový termínový kalendář

   Leden 2022  
10.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2021 (OSVČ)
10.1. Spotřební daně platba daně za 11/2021 (CÚ) (kromě lihu)
18.1. Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2021
20.1. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (12/2021)
20.1. Zdravotní pojištění pojistné za 12/2021 (zaměstnavatel)
20.1. Sociální pojištění pojistné za 12/2021 (zaměstnavatel)
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2021 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2021 (čtvrtletní plátce)
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2021 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2021
    souhrnné hlášení za 12/2021 nebo za 4. čtvrtletí 2021
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2021 (CÚ) 
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2021
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2022
31.1. Sociální pojištění záloha za 1/2022 (OSVČ)
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2021
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2021
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
   Únor 2022  
8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2022 (OSVČ)
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2021 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2021
    odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2021
15.2. Daň z příjmů podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
15.2. Daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 
16.2. Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2022
21.2. Zdravotní pojištění pojistné za 1/2022 (zaměstnavatel)
21.2. Sociální pojištění pojistné za 1/2022 (zaměstnavatel)
21.2. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1/2022)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2022
    kontrolní hlášení za 1/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2022
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2022 (CÚ)
28.2. Sociální pojištění záloha za 2/2022 (OSVČ)
28.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2022
   Březen 2022  
1.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021
8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2022 (OSVČ)
14.3. Spotřební daně platba daně za 1/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí 2022
16.3. Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2022
21.3. Zdravotní pojištění pojistné za 2/2022 (zaměstnavatel)
21.3. Sociální pojištění pojistné za 2/2022 (zaměstnavatel)
21.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021 (pouze při elektronickém podání)
21.3. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (2/2022)
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2022
    kontrolní hlášení za 2/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2022 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2022
31.3. Sociální pojištění záloha za 3/2022 (OSVČ)
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2022
   Duben 2022  
1.4. Daň z příjmů přiznání k dani z příjmů a doplatek daně za rok 2021 (pokud poplatník nepodléhá povinnému auditu a daň. přiznání podá do 1.4.2022)
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2021
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2022 (OSVČ)
11.4. Spotřební daně platba daně za 2/2022 (CÚ) (kromě lihu)
19.4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2022 - záloha prominuta, viz Finanční zpravodaj č. 6/2022
20.4. Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2022
20.4. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (3/2022)
20.4. Zdravotní pojištění pojistné za 3/2022 (zaměstnavatel)
20.4. Sociální pojištění pojistné za 3/2022 (zaměstnavatel)
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2022 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2022 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2022 nebo za 1. čtvrtletí 2022
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2022 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2022
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2022 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2022
30.4. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2022
   Květen 2022  
2.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2022
2.5. Sociální pojištění záloha za 4/2022 (OSVČ)
2.5. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2021 v případě, že poplatník podává bez daň. poradce elektronicky po 1. 4. 2022
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání)
2.5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro OSSZ, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2022 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2022
2.5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro ZP, pokud poplatník podává daňové přiznání papírově nebo elektronicky do 1. 4. 2022 nebo přiznání podává daň. poradce do 1. 4. 2022
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2022 (OSVČ)
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2022 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 5. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
17.5. Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2022
20.5. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (4/2022)
20.5. Zdravotní pojištění pojistné za 4/2022 (zaměstnavatel)
20.5. Sociální pojištění pojistné za 4/2022 (zaměstnavatel)
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2022
    kontrolní hlášení za 4/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2022 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2022
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2022 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2022 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2022
31.5. Sociální pojištění záloha za 5/2022 (OSVČ)
   Červen 2022  
1.6. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro OSSZ, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2022
2.6. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro ZP, pokud byl posledním dnem lhůty pro podání přiznání 2. 5. 2022
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2022 (OSVČ)
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2022 (CÚ) (kromě lihu)
9.6. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 6. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.6. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 6. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí 2022
    pololetní záloha za 1. pololetí 2022
16.6. Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2022
20.6. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (5/2022)
20.6. Zdravotní pojištění pojistné za 5/2022 (zaměstnavatel)
20.6. Sociální pojištění pojistné za 5/2022 (zaměstnavatel)
27.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2022
    kontrolní hlášení za 5/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2022 (CÚ)
27.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2022
30.6. Sociální pojištění záloha za 6/2022 (OSVČ)
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2022
   Červenec 2022  
1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2021 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2022 nebo má daň. subjekt povinnost mít úč. závěrku ověřenou auditorem
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2021, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2022 (OSVČ)
11.7. Spotřební daně platba daně za 5/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2022 - záloha prominuta, viz Finanční zpravodaj č. 6/2022
20.7. Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2022, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2021
20.7. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (6/2022)
20.7. Zdravotní pojištění pojistné za 6/2022 (zaměstnavatel)
20.7. Sociální pojištění pojistné za 6/2022 (zaměstnavatel)
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2022 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2022 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2022 nebo za 2. čtvrtletí 2022
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2022 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2022
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2022 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2022
31.7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2022
   Srpen 2022  
1.8. Sociální pojištění záloha za 7/2022 (OSVČ)
1.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2022
1.8. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro OSSZ, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2022
1.8. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2021 pro ZP, pokud je DP zpracováno daňovým poradcem a podáno po 1.4.2022
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2022 (OSVČ)
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2022 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální  pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
9.8. Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2021, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 1. 8. 2022 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
16.8. Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2022
22.8. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (7/2022)
22.8. Zdravotní pojištění pojistné za 7/2022 (zaměstnavatel)
22.8. Sociální pojištění pojistné za 7/2022 (zaměstnavatel)
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2022
    kontrolní hlášení za 7/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2022 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2022
31.8. Sociální  pojištění záloha za 8/2022 (OSVČ)
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2022
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2022 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
   Září 2022  
8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2022 (OSVČ)
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí 2022
16.9. Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2022
20.9. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (8/2022)
20.9. Zdravotní pojištění pojistné za 8/2022 (zaměstnavatel)
20.9. Sociální pojištění pojistné za 8/2022 (zaměstnavatel)
26.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2022
    kontrolní hlášení za 8/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2022 (CÚ)
26.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2022
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2022
30.9. Sociální pojištění záloha za 9/2022 (OSVČ)
   Říjen 2022  
10.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2022 (OSVČ)
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2022 (CÚ) (kromě lihu)
17.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2022 - záloha prominuta, viz Finanční zpravodaj č. 6/2022
18.10. Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2022
20.10. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (9/2022)
20.10. Zdravotní pojištění pojistné za 9/2022 (zaměstnavatel)
20.10. Sociální pojištění pojistné za 9/2022 (zaměstnavatel)
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2022 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2022 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2022 nebo za 3. čtvrtletí 2022
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2022 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2022
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2022 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2022
31.10. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2022
31.10. Sociální pojištění záloha za 10/2022 (OSVČ)
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2022
   Listopad 2022  
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2022 (OSVČ)
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2022 (CÚ) (kromě lihu)
16.11. Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2022
21.11. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (10/2022)
21.11. Zdravotní pojištění pojistné za 10/2022 (zaměstnavatel)
21.11. Sociální pojištění pojistné za 10/2022 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2022
    kontrolní hlášení za 10/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2022 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2022
30.11. Sociální pojištění záloha za 11/2022 (OSVČ)
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2022 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2022
   Prosinec 2022  
8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2022 (OSVČ)
12.12. Spotřební daně platba daně za 10/2022 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí 2022
    pololetní záloha za 2. pololetí 2022
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2022 - záloha prominuta, viz Finanční zpravodaj č. 6/2022
16.12. Intrastat výkazy Intrastat za období 11/2022
20.12. Daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (11/2022)
20.12. Zdravotní pojištění pojistné za 11/2022 (zaměstnavatel)
20.12. Sociální pojištění pojistné za 11/2022 (zaměstnavatel)
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2022 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2022
    kontrolní hlášení za 11/2022 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2022 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2022

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close