skupina

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla "liberační lhůty", která připouští mírné zpoždění bez následků.

Vzhledem k přijetí opatření na zmírnění dopadů nemoci COVID-19 byla zavedena různá bezsankční období, kdy nebudou pozdní podání ani pozdní úhrady sankcionovány.

Zákonné termíny však nebyly změněny.

Daňový termínový kalendář

 Leden 2020  

Bezsankční opatření proti dopadům COVID-19

8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2019 (OSVČ)
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17.1. Intrastat výkazy Intrastat za období 12/2019
20.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2019 (zaměstnavatel)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2019 (zaměstnavatel)
27.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2019 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2019
    souhrnné hlášení za 12/2019 nebo za 4. čtvrtletí 2019
27.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2019 (CÚ) 
27.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2019
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2019
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2019
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2020
31.1. Sociální pojištění záloha za 1/2020 (OSVČ)
 
 Únor 2020  
10.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2020 (OSVČ)
10.2. Spotřební daně platba daně za 12/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2019
    odvod do státního rozpočtu, neplnil-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2019
18.2. Intrastat výkazy Intrastat za období 1/2020
20.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2020 (zaměstnavatel)
20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2020 (zaměstnavatel)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2020
    kontrolní hlášení za 1/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2020
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2020 (CÚ)
 
 Březen 2020  
2.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2020
    formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.) bez sankce do 31.5.
2.3. Sociální pojištění záloha za 2/2020 (OSVČ)
9.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2020 (OSVČ)
11.3. Spotřební daně platba daně za 1/2020 (CÚ) (kromě lihu)
16.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
17.3. Intrastat výkazy Intrastat za období 2/2020
20.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2020 (zaměstnavatel)
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2020 (zaměstnavatel)
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 (pouze při elektronickém podání) bez sankce do 31.5.
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2020
    kontrolní hlášení za 2/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2020 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2020
31.3. Sociální pojištění záloha za 3/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2020
 
 Duben 2020  
1.4. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2019 bez sankce do 18.8.
    odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za rok 2019 na finanční úřad
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání)
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2019 bez sankce do 1. 7.
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
9.4. Spotřební daně platba daně za 2/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2020 lze uhradit až do 15.10.2020
20.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2020 (zaměstnavatel)
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2020 (zaměstnavatel)
20.4. Intrastat výkazy Intrastat za období 3/2020
27.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2020 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2019 nebo za 1. čtvrtletí 2020
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2020
27.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2020 (CÚ)
27.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2020
30.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2020
30.4. Sociální a zdravotní pojištění  při zpracování daňového přiznání za rok 2019 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP
30.4. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2020
30.4. Sociální pojištění záloha za 4/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
 
 Květen 2020  
4.5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce bez sankce do 18.9.
4.5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce bez sankce do 3.8.
11.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
11.5. Spotřební daně platba daně za 3/2020 (CÚ) (kromě lihu)
12.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
12.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2020 (zaměstnavatel)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2020 (zaměstnavatel)
20.5. Intrastat výkazy Intrastat za období 4/2020
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2020
    kontrolní hlášení za 4/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2020 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2020
 
 Červen 2020  
1.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2020
1.6. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2020 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2020 (neplatí pro zemědělskou výrobu a chov ryb v případě daně vyšší než 5 000 Kč)
1.6. Sociální pojištění záloha za 5/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí povinnost hradit zálohu byla zrušena
    pololetní záloha za 1. pololetí
16.6. Intrastat výkazy Intrastat za období 5/2020
22.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2020 (zaměstnavatel)
22.6. Sociální pojištění záloha za 5/2020 (zaměstnavatel)
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2020
    kontrolní hlášení za 5/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2020 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2020
30.6. Sociální pojištění záloha za 6/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2020
 
 Červenec 2020  
1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2019 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo poplatník podléhá povinnému auditu bez sankce do 18.8.
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem)
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2020 lze uhradit až do 15.10.2020
17.7. Intrastat výkazy Intrastat za období 6/2020, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2019
20.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2020 (zaměstnavatel)
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2020 (zaměstnavatel)
27.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2020 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2020 nebo za 2. čtvrtletí 2020
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2020
27.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2020 (CÚ)
27.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2020
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2020
31.7. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2020
31.7. Sociální pojištění záloha za 7/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
 
 Srpen 2020  
3.8. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce bez sankce do 18.9.
3.8. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2019 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce bez sankce do 18.9.
10.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
10.8. Spotřební daně platba daně za 6/2020 (CÚ) (kromě lihu)
11.8. Sociální  pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ) bez sankce do 18.9.
11.8. Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2019(do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
18.8. Intrastat výkazy Intrastat za období 7/2020
20.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2020 (zaměstnavatel)
20.8. Sociální pojištění záloha za 7/2020 (zaměstnavatel)
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2020
    kontrolní hlášení za 7/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2020 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2020
31.8. Sociální  pojištění záloha za 8/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2020
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2020 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
 
 Září 2020  
8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2020 (OSVČ) povinnost hradit zálohu byla zrušena
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí
16.9. Intrastat výkazy Intrastat za období 8/2020
21.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2020 (zaměstnavatel)
21.9. Sociální pojištění záloha za 8/2020 (zaměstnavatel)
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2020
    kontrolní hlášení za 8/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2020 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2020
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2020
30.9. Sociální pojištění záloha za 9/2020 (OSVČ)
 
 Říjen 2020  
8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2020 (OSVČ)
12.10. Spotřební daně platba daně za 8/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2020
16.10. Intrastat výkazy Intrastat za období 9/2020
20.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2020 (zaměstnavatel)
20.10. Sociální pojištění záloha za 9/2020 (zaměstnavatel)
26.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2020 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2020 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2020 nebo za 3. čtvrtletí 2020
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2020 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2020
26.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2020 (CÚ)
26.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2020
 
 Listopad 2020  
2.11. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
2.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2020
2.11. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2020
2.11. Sociální pojištění záloha za 10/2020 (OSVČ)
9.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2020 (OSVČ)
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2020 (CÚ) (kromě lihu)
18.11. Intrastat výkazy Intrastat za období 10/2020
20.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2020 (zaměstnavatel)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2020 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2020
    kontrolní hlášení za 10/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2020 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2020
30.11. Sociální pojištění záloha za 11/2020 (OSVČ)
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2020 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2020
 
 Prosinec 2020  
8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2020 (OSVČ)
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2020 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2020
16.12. Intrastat výkazy Intrastat za období 11/2020
21.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2020 (zaměstnavatel)
21.12. Sociální pojištění záloha za 11/2020 (zaměstnavatel)
28.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2020 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2020
    kontrolní hlášení za 11/2020 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
28.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2020 (CÚ)
28.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2020
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2020
31.12. Sociální pojištění záloha za 12/2020 (OSVČ)

Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close