skupina

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla "liberační lhůty", která připouští mírné zpoždění bez následků.

Daňový termínový kalendář

 Leden 2019  
8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2018
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2018 (CÚ) (kromě lihu)
21.1. Sociální pojištění záloha za 12/2018 (zaměstnavatel)
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2018 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2018 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2018
    souhrnné hlášení za 12/2018 nebo za 4. čtvrtletí 2018
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2018 (CÚ) 
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2018
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2018
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2018
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2019.
31.1.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 1/2019
   Únor 2019  
8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2019
11.2. Spotřební daně platba daně za 12/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018.
    odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018.
20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2019 (zaměstnavatel)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2019
    kontrolní hlášení za 1/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2019
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2019 (CÚ)
28.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2019
28.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
28.2.
Sociální pojištění OSVČ - záloha na 2/2019
   Březen 2019  
8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2019
12.3. Spotřební daně platba daně za 1/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2019 (zaměstnavatel)
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (pouze při elektronickém podání)
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2019
    kontrolní hlášení za 2/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2019 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2019
31.3.
Sociální pojištění OSVČ - záloha na 3/2019
   Duben 2019  
1.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2019
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2018
    přiznání a doplatek daně za rok 2018
    odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad.
    oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání).
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2019
9.4. Spotřební daně platba daně za 2/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2019
23.4. Sociální pojištění záloha za 3/2019 (zaměstnavatel)
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2019 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2018 nebo za 1. čtvrtletí 2019
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2019
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2019 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2019
30.4. Daň z příjmů Odvod srážkové daně za měsíc 3/2019
30.4. Sociální a zdravotní pojištění  Při zpracování přiznání za rok 2018 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP.
30.4. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2019.
30.4.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 4/2019
   Květen 2019  
2.5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
2.5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2019
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2019 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2019 (zaměstnavatel)
27.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2019
    kontrolní hlášení za 4/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2019 (CÚ)
27.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2019
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2019
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2019 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2019
31.5.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 5/2019
   Červen 2019  
10.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2019
10.6. Spotřební daně platba daně za 4/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí.
    pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2019 (zaměstnavatel)
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2019
    kontrolní hlášení za 5/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2019 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2019
30.6.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 6/2019
   Červenec 2019  
1.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2019
    přiznání a doplatek daně za rok 2018 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
    Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem).
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2019
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2019
22.7. Sociální pojištění záloha za 6/2019 (zaměstnavatel)
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2019 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2019 nebo za 2. čtvrtletí 2019
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2019
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2019 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2019
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2019
31.7. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2019.
31.7.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 7/2019
   Srpen 2019  
1.8. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
1.8. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2019
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2019 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální  pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
9.8. Zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.8. Sociální pojištění záloha za 7/2019 (zaměstnavatel)
26.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2019
    kontrolní hlášení za 7/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2019 (CÚ)
26.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2019
31.8.
Sociální  pojištění OSVČ - záloha za 8/2019
   Září 2019  
2.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2019
2.9. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2019 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
9.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2019
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2019 (zaměstnavatel)
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2019
    kontrolní hlášení za 8/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2019 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2019
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2019
30.9.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 9/2019
   Říjen 2019  
8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2019
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2019
21.10. Sociální pojištění záloha za 9/2019 (zaměstnavatel)
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2019 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2019 nebo za 3. čtvrtletí 2019
    kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2019
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2019 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2019
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2019
31.10. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2019.
31.10. Sociální pojištění OSVČ - záloha za 10/2019
 Listopad 2019  
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2019
11.11. Spotřební daně platba daně za 9/2019 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2019 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2019
    kontrolní hlášení za 10/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2019 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2019
30.11.
Sociální pojištění OSVČ - záloha za 11/2019
   Prosinec 2019  
2.12. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2019 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
2.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2019
9.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2019
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
16.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2019
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2019 (zaměstnavatel)
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2019 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2019
    kontrolní hlášení za 11/2019 - FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2019 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2019
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2019
31.12. Sociální pojištění OSVČ - záloha za 12/2019


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close