skupina

Zvýšení odvodů na pojistné v důsledku změny výše minimální mzdy

Od 1. srpna letošního roku dochází ke zvýšení minimální mzdy z 8.000 Kč na 8.500 Kč. Tato změna se projeví mimo jiné u osob bez zdanitelných příjmů (např. nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce, studenti nad 26 let). U těchto osob totiž vychází vyměřovací základ pro zdravotní pojištění z minimální mzdy. Osoby bez zdanitelných příjmů musí tak navýšit odvody na zdravotní pojištění z 1.080 Kč na 1.148 Kč měsíčně, prvně se splatností 9. 9. 2013.
Růst minimální mzdy se dotkne i zaměstnavatelů. Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovním poměru včetně dohod konaných mimo pracovní poměr. Nedosáhne-li mzda v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek. Výše minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. V případě kratšího týdenního úvazku se minimální mzda sníží úměrně ke zkrácené pracovní době. Pozor, zvýšení minimální mzdy zvýší i odvod pojistného za zaměstnance, který čerpal neplacené volno.
Prověřte, zda úroveň mezd ve vaší organizaci zaručuje nově stanovenou minimální mzdu. Pokud nemáte uzavřenou kolektivní smlouvu, nezapomeňte, že vedle minimální mzdy platí nejnižší úrovně zaručené mzdy. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro 1. skupinu prací odpovídá výši minimální mzdy.

publikováno 12.08.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close