skupina

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021 (č. 967)

Zveřejněním ve Sbírce zákonů je najisto postavena výše minimální mzdy od 1. 1. 2021, zvyšuje se z 14.600 Kč na částku 15.200 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny prací, jak jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce do osmi skupin.

V první skupině je nově nejnižší zaručená mzda právě 15.200 Kč, dále například ve třetí skupině, kam patří např. číšník či holič a kadeřník, je zaručená mzda 18.500 Kč (doposud je 17.800 Kč) a v páté skupině, kam patří např. řidič autobusu či záchranář, je 22.600 Kč (doposud 21.700 Kč). V nejvyšší osmé skupině bude nově zaručená mzda 30.400 Kč (doposud 29.200 Kč). Kompletní informace k zaručené mzdě pro jednotlivé skupiny prací včetně příkladů profesí jsou dostupné zde.

Výše uvedené hodnoty minimální a zaručené mzdy jsou závazné při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Při jiné délce týdenní pracovní doby, než je 40 hodin, se sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zvyšují či snižují.

Vývoj výše minimální mzdy od jejího zavedení v roce 1991 je dostupný na stránkách MPSV.

publikováno 03.12.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close