skupina

Zvýšení daně z nemovitostí pro rok 2010 a obecní koeficienty

Sazba daně z nemovitostí stoupne díky novele zákona v roce 2010 na dvojnásobek. Pouze u některých druhů pozemků zůstane sazba na úrovni roku 2009 (např. orná půda, zahrady, trvalé travní porosty).
V případě staveb zůstává zachována sazba daně pouze u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost. U ostatních druhů pozemků a staveb dochází ke zvýšení sazby daně o 100 %.

Informace o tomto zvýšení však pro daňové plánování nestačí. Novela zákona totiž umožnila obcím vydat obecně závaznou vyhlášku a tou upravit (zvýšit, snížit či zrušit) obecní koeficienty.

Zjišťovali jsme, jak se zachovala zastupitelstva sídelních měst poradenských společností KODAP:
Statutární město Liberec vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se pro rok 2010 zrušuje dříve platný místní koeficient. Daň tedy činí v roce 2010 stejně jako vloni.
Města Mladá Boleslav, Děčín, Brno, Litoměřice či Valašské Meziříčí možnosti upravit koeficienty daně z nemovitostí nevyužily a koeficienty zůstávají na úrovni roku 2009. V těchto městech tedy daň vzroste díky zákonnému zvýšení sazby daně na dvojnásobek.
Oproti tomu město Jablonec nad Nisou zavedlo pro rok 2010 místní koeficient ve výši 2. Tento krok se samozřejmě setkal s velkým odporem, neboť by to znamenalo skokové zvýšení daně na čtyřnásobek. Na nátlak veřejnosti město Jablonec tuto vyhlášku zavádějící místní koeficient zrušilo. Učinilo tak již po termínu, který měly obce zákonem stanovený.
V Praze se situace různí podle jednotlivých městských částí.

Ověřte si, kolik budete muset platit ve vaší obci. Zvažte také možné úspory. V řadě případů podniky zbytečně platí daň z parkovišť a jiných zpevněných ploch jako ze staveb, ačkoli se z hlediska daně z nemovitostí jedná o ostatní plochy se sazbou 0,20 Kč/m2. Změna však vyžaduje individuální posouzení.

publikováno 22.12.2009
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close