skupina

Zrušení pokuty za opožděné tvrzení daně neprošlo

Plénum ÚS nedávno zamítlo jako nedůvodný návrh Městského soudu v Praze na zrušení institutu pokuty za opožděné tvrzení daně, který je zakotven v daňovém řádu. Ústavní soud při posuzování otázky, zda k zásahu do základního práva vlastnit majetek došlo v souladu s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, provedl tzv. test proporcionality a napadené ustanovení daňového řádu v tomto testu beze zbytku obstálo. To vedlo Ústavní soud k závěru o nedůvodnosti podaného návrhu. Tudíž při prodlevě s podáním daňového přiznání větším než 5 pracovních dní bude i nadále ukládána pokuta. Blíže k argumentaci Ústavního soudu v jeho nálezu sp. zn. Pl. ÚS 24/14.

publikováno 22.07.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close