skupina

Zpracování mezd

Vaši mzdovou agendu profesionálně zpracujeme!

Kompletní zpracování mezd včetně všech s tím souvisejících úkonů představuje pro podnikatele značnou zátěž, přičemž činnosti mzdových účtáren jsou v naprosté většině případů z pohledu firmy jen málo efektivní. Přitom se jedná o vysoce kvalifikovanou práci, jejíž efekt se však více méně ztrácí díky velkému rozsahu potřebných neproduktivních aktivit. Čas, strávený komunikací s orgány státní správy a různými institucemi, kontrolami, hlášeními, odevzdáváním různých přehledů a spoustou dalších činností, lze využít efektivněji.

Víme jak na to!

Profesionální zpracování mezd a kompletní personální agendy formou tzv. outsourcingu vám umožní soustředit se na ty činnosti, které jsou vám vlastní a přinášejí vám zisky. My za vás převezmeme administrativní zátěž    a zodpovědnost za správné a včasné zpracování mzdové a personální agendy v plném rozsahu tak, jak si sami budete přát.
Bez toho, abyste se museli sami starat o dodržování termínů a předpisů, vám zajistíme:

Diskrétnost je při naší práci samozřejmostí!

Dodržování zásady naprosté diskrétnosti ohledně všech skutečností, jež se týkají našeho klienta, je pro nás naprostou samozřejmostí. Tato zásada námi je uplatňována nejen ve vztahu k vnějšímu prostředí, ale zcela striktně ji dodržujeme i uvnitř naší společnosti. Pravidla diskrétnosti aplikujeme i při přenosu dat a předávání podkladů našim klientům.

Má část vaší mzdové agendy obzvláště důvěrný charakter?

Mzdy vašich manažerů a zahraničních pracovníků umíme zpracovat zcela diskrétně. Na

http://www.mzdy-diskretne.cz

 
se dozvíte více.

publikováno 11.07.2008
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close