skupina

Zpětné uplatnění daňové ztráty (protikrizový daňový balíček) (č. 929)

Návrh novely zákona o daních z příjmů, kterým se zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, je „ve finále“ legislativního procesu. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit nejen v bezprostředně NÁSLEDUJÍCÍCH obdobích, jak tomu je doposud, ale nově i ve dvou obdobích PŘEDCHÁZEJÍCÍCH vzniku daňové ztráty, a to formou dodatečných daňových přiznání. Tím může dojít ke snížení již uhrazené daňové povinnosti a ke vzniku přeplatku na dani.

Nově je tak umožněno, aby daňová ztráta byla uplatněna v období, které začíná 2 roky před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v 5 zdaňovacích období po skončení tohoto období. Pokud bude kupříkladu poplatníkovi se zdaňovacím obdobím kalendářní rok stanovena daňová ztráta za rok 2020, bude mít možnost na základě novelizovaného znění zákona uplatnit tuto ztrátu formou dodatečného daňového přiznání i za roky 2018 a 2019. Možnost uplatnit si ztrátu zpětně je však omezena maximální částkou 30 mil. Kč.

Dále je nově dána možnost očekávanou daňovou ztrátu za aktuální období ODHADNOUT a uplatnit v daňovém přiznání za bezprostředně předcházející zdaňovací období. To znamená, že lze odhadnutou daňovou ztrátu za rok 2020 uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně roku 2019. Pokud se ovšem následně ukáže (v roce 2021), že daňová ztráta nedosáhla předpokládané výše, vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení stanovený z rozdílu mezi skutečností a odhadem.

publikováno 23.06.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close