skupina

Znovu zavedená kategorie zdravotně znevýhodněných osob

V letních měsících schválený zákon č. 136/2014 Sb. novelizuje některá ustanovení zákona o zaměstnanosti, zákona o organizaci a provádění pojistného na sociální zabezpečení a zákona o inspekci práce. Nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015, výjimkou je část týkající se zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nabývá účinnosti již dnem 1. 8. 2014.

Nově zákon znovu zařazuje mezi osoby se zdravotním postižením, tj. fyzické osoby s invaliditou prvního, druhého a třetího stupně, i osoby zdravotně znevýhodněné. Jedná se o fyzické osoby, které mají zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo výdělečnou činnost, ale jejich schopnost vykonávat dosavadní povolání či využívat svoji kvalifikaci je z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu podstatně omezena. Zákon upravuje uplatnění těchto osob na trhu práce a jejich dočasné přidělování agenturami práce.

Dále novela rozšiřuje okruh povinně uváděných údajů v hlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, které budou hlášeny pobočkám Úřadů práce za rok 2015, tedy do poloviny února 2016.

V části, která nově upravuje zákon o inspekci práce, dochází k rozšíření skutkové podstaty přestupků a správních deliktů a to u pracovních poměrů i dohod. Velmi významně se zvyšují i částky pokut, které je možné při porušení zákona zaměstnavatelům ukládat.

publikováno 27.08.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close