skupina

Změny zákonů v oblasti daní, přijaté v souvislosti s válkou na Ukrajině, byly zveřejněny ve Sbírce zákonů (č. 1069)

S ohledem na události provázející ozbrojený konflikt na Ukrajině byly novelizovány předpisy týkající se daně z příjmů a spotřební daně, přičemž tyto zákony byly zveřejněny ve Sbírce zákonů pod čísly 128/2022 Sb.131/2022 Sb.

V oblasti daně z příjmů se jedná o opatření v oblasti bezúplatných plnění směřujících k osobám zasaženým probíhajícím konfliktem. Konkrétně dochází ke změnám v následujících oblastech:

• rozšíření možnosti uplatnit odpočet bezúplatného plnění od základu daně,
• daňová uznatelnost výdajů na bezúplatné nepeněžité plnění a
• osvobození od daně na straně příjemce bezúplatného plnění.

V oblasti spotřebních daní dochází k dočasnému snížení spotřební daně u motorové nafty
a bezolovnatého benzínu.

publikováno 03.06.2022
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close