skupina

Změny ve zdaňovacím období v novele zákona o DPH od roku 2013

Očekávaná novela zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk č. 733) byla Senátem vrácena a bude opět na pořadu schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 18. 12. 2012. V případě, že dojde k jejímu schválení ještě do konce tohoto roku a novela nabude účinnosti od 1. 1. 2013, přinese velkou změnu ve zdaňovacím období plátců.

Podle § 99 ZDPH bude nově zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Plátci, jejichž obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhne 10 mil. Kč, a dále ti, kteří zároveň nebudou zařazeni mezi nespolehlivé plátce a nejsou skupinou ve smyslu § 5a ZDPH, se mohou rozhodnout pro kalendářní čtvrtletí. Změnu zdaňovacího období musí oznámit správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

Změnu zdaňovacího období nelze učinit ani pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Ve výjimečných případech může o změně zdaňovacího období pro následující rok po registraci rozhodnout správce daně a to na základě žádosti nového plátce podané do konce měsíce října.

Stane-li se podle novelizovaného znění zákona dosud čtvrtletní plátce nespolehlivým plátcem, bude jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc a to už od následujícího kalendářního čtvrtletí po datu, kdy se stal nespolehlivým plátcem.

Nové paragrafy zákona - § 99a a § 99b upravují změny zdaňovacího období při fúzích, rozdělení společností a v případě insolvence.

Poplatníkům, kteří se chtějí stát plátci DPH, zbývá tak už jen konec letošního roku pro dobrovolnou registraci ke čtvrtletnímu zdaňovacímu období. Případné registrační povinnosti doporučujeme provést osobním podáním a jednáním na příslušném finančním úřadě.

V případě dotazů jsou vám poradci KODAP k dispozici.

publikováno 11.12.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close