skupina

Změny v zákoně o daních z příjmů a v účetnictví pro rok 2009

TERMÍN:  20.4.2009 (9:00-14:00)

              8,30 hod prezence
  9,00-10,30 hod první část semináře
10,30-11,00 hod přestávka s občerstvením
11,00-12,30 hod druhá část semináře
12,30-12,45 hod přestávka
12,45-14,00 hod závěrečná část semináře

LEKTOR:  Ing. Ivana PILAŘOVÁ  (daňová poradkyně, auditorka)

PROGRAM:

Obsahem semináře budou změny v zákoně o daních z příjmů fyzických i právnických osob. Zásadní změny se očekávají v těchto oblastech:
FYZICKÉ OSOBY
● změny v osvobození příjmů z prodeje cenných papírů ● superhrubá mzda u nerezidentů ● pozdní výplata mzdy ● dodaňování polhůtních závazků v daňové evidenci ● dary jako odčitatelná položka od základu daně ● změny v podávání daňového přiznání ● slevy na dani a sazby daně pro rok 2009.
PRÁVNICKÉ OSOBY
● změny v osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku ● dary jako odčitatelná položka od základu daně ● uznatelnost nákladů na vzdělávání a rekreaci ● změny ve výpočtu nízké kapitalizace (lze použít i pro rok 2008).
ZMĚNY V OBLASTI MAJETKU
● vyvolané investice ● odpisy nehmotného majetku.
    Druhá část bude věnována změnám v účetních předpisech, pravděpodobně dojde k novelizaci prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví a to zejména v oblasti přeměn společností.
    
V případě, že nebude novela ZDP v navržené podobě schválena, obsah semináře upřesníme na www.kodap.cz/aktuality/aktuální školící programy.

Závěr semináře bude věnován diskusi a vašim dotazům.   

Dotazy nám zašlete na adresu melicharova.j@kodap.cz alespoň týden před konáním semináře. Lektorce tím umožníte odpovědět o to kvalitněji.

MÍSTO:   Mezinárodní centrum UNIVERSIUM o.p.s. (dříve KOLOSEUM) ul. gen. Svobody 83, 460 01 Liberec 13

KÓD: 9200409

CENA:  1.450- Kč včetně 19 % DPH (vč. občerstvení)

    Přihláška ke stažení

Přihláška ke stažení ve formátu WORD 97 (*.doc) zde.
Pro uložení klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit cíl jako ..."

publikováno 27.11.2008


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close