skupina

Změny v účetních předpisech od 1. 1. 2016 – má vaše společnost dceřiné společnosti?

Obdobou kategorizace účetních jednotek od 1. 1. 2016 je klasifikace skupin pro konsolidaci na malou, střední a velkou. Spolu s tímto rozdělením došlo k zásadnímu snížení limitů pro posouzení povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Zatímco doposud platila kritéria aktiva nad 350 mil. Kč, obrat nad 700 mil. Kč a více než 250 zaměstnanců, počínaje 1. 1. 2016 podléhají konsolidaci skupiny podniků, které překročí dvě ze tří kritérií aktiva 100 mil. Kč, obrat 200 mil. Kč a 50 zaměstnanců. Výše aktiv a obratu se počítá novým způsobem (aktiva netto, obrat bez změny stavu zásob vlastní výroby a aktivace) a na konsolidované bázi, tj. po vyloučení vzájemných pohledávek a závazků a nákladů a výnosů. Konsolidovaná účetní závěrka je ověřována auditorem.

Je vaše společnost součástí skupiny podniků? Doporučujeme dopředu vyhodnotit, zda vám za rok 2016 nevznikne povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, a případně včas připravit účetnictví pro její sestavení.

publikováno 31.03.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close