skupina

Změny v pravidlech pro Intrastat od 1.1.2019

Rostoucí počet firem podléhá povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat, což je statistický systém sběru a zpracování dat pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, tedy i Českou republikou.

K 1.1.2019 bylo novelizováno prováděcí nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistik, tj. i v oblasti Intrastatu.
Nejvýznamnější změnou je úprava výše prahu pro povinné sestavování výkazů Intrastatu, a to ze současných 8 miliónů Kč na 12 miliónů Kč. Tento práh je počítán jako celková hodnota zboží odeslaného nebo přijatého z jiných členských států Evropské unie za kalendářní rok. Práh se sleduje odděleně jak pro přijetí, tak pro odeslání do EU. Výše prahů do 31. prosince 2018 činila 8 miliónů Kč pro odeslané a 8 miliónů Kč pro přijaté zboží. Výše prahů od 1. ledna 2019 je nově stanovena na 12 miliónů Kč jak pro odeslané, tak pro přijaté zboží (sledováno odděleně).

Změny a jejich dopady na již existující zpravodajské jednotky jsou podrobně popsány zde.

publikováno 21.02.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close