skupina

Změny v náhradním plnění v roce 2018

S účinností od ledna 2018 došlo úpravou zákona o zaměstnanosti ke změnám i v oblasti náhradního plnění (zákon č. 327/2017 Sb.).

Na straně dodavatelů náhradního plnění došlo k úpravě podmínek, které musí tito zaměstnavatelé splnit, aby mohli být i nadále dodavateli náhradního plnění. V prvé řadě musí mít s Úřadem práce uzavřenu tzv. dohodu o uznání na chráněném trhu práce (dohoda o uznání zaměstnavatele). Dohoda se uzavírá na 3 roky, při opětovné žádosti se další dohoda uzavírá již na dobu neurčitou.

Dále musí „uznaní“ dodavatelé zaměstnávat více než 50% osob se zdravotním postižením, a to sledováno nově ve čtvrtletním přepočteném počtu. Pro rok 2018 dochází také ke snížení limitu, který mohou dodavatelé náhradního plnění poskytnout. Původní limit ve výši 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí předcházejícího roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením se nově snižuje pouze na 28násobek průměrné mzdy.

Pokud jste v pozici odběratele náhradního plnění, zkontrolujte si v elektronické evidenci na webu MPSV, zda má Váš dodavatel uzavřenu dohodu s Úřadem práce a zda má ještě volný limit pro poskytnutí náhradního plnění. Mohlo by se stát, že někteří „uznaní“ dodavatelé budou mít limit pro rok 2018 v závěru roku již vyčerpán.

publikováno 27.09.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close