skupina

Změny u převodů nemovitostí po 1. 1. 2014

Senátem bylo schváleno zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Po jeho schválení nově ustanovenou Poslaneckou sněmovnou nahradí současnou daň z převodu nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající obdobně jako doposud, nově však bude možno v kupní nebo směnné smlouvě uzavřít dohodu, že poplatníkem bude kupující.

Novinkou je i to, že nově nebude po 1. 1. 2014 povinnost předložit s daňovým přiznáním k dani z nabytí nemovitých věcí znalecký posudek na cenu převáděných nemovitostí. U běžně převáděných nemovitostí jako jsou například rodinné domy, garáže, stavby pro rekreaci či pozemky bez trvalých porostů bude možné se rozhodnut, že pro daňové účely se bude vycházet z tzv. daňové srovnávací ceny. Tato cena bude stanovena finančním úřadem z podkladů uvedených v daňovém přiznání a bude respektovat ceny v čase a místě obvyklé při současném zohlednění druhu, polohy, účelu, stavu a stáří nemovitosti. Základem daně z nabytí nemovitých věcí bude v takovém případě sjednaná cena nebo srovnávací daňová cena, a to vždy ta vyšší z uvedených.

publikováno 05.11.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close