skupina

Změny pravidel Intrastatu

Nový celní zákon a související nařízení vlády od konce letošního července nově upravuje i oblast Intrastatu. Nově je upraven přepočet cizí měny na české koruny, když je opuštěn kurz používaný pro výpočet celní hodnoty a použije se nově kurz pro účely DPH. Ten se použije prvně za referenční období srpen 2016. Další změny se týkají statistického znaku a oprav již vykázaných údajů.

I nadále zůstává v platnosti, že povinnost vykazovat Intrastat mají pouze právnické nebo fyzické osoby, které jsou plátci DPH (mají v ČR přiděleno DIČ k dani z přidané hodnoty). Výkaz o odeslání zboží (resp. výkaz o přijetí zboží) se sestavuje počínaje měsícem, ve kterém od počátku roku nebo od data registrace k DPH v průběhu kalendářního roku celková hodnota zboží odeslaného do jiných členských států EU (resp. hodnota zboží přijatého z jiných členských států EU) dosáhla prahu pro vykazování ve výši 8.000.000 Kč.

publikováno 13.09.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close