skupina

Změny plateb pojistného na sociální zabezpečení od 1.1.2011

Od 1. ledna 2011 dochází v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ke změnám v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Česká správa sociálního zabezpečení oznámila prostřednictvím tiskového mluvčího souhrn hlavních změn:

Sazba pojistného na nemocenské pojištění pro zaměstnavatele zůstává zachována ve výši 2,3%, nově se však zaměstnavatelům ruší možnost odečtu poloviny částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si přitom mohou dobrovolně zvolit, že jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění - v sazbě 3,3%. Tuto dobrovolnou volbu je nutné předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna příslušné správě sociálního zabezpečení. Po splnění obou podmínek si zaměstnavatelé budou moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních měsících běžného roku.

Nemocenské pojištění OSVČ zůstává nadále dobrovolné, dochází však ke sjednocení sazby pojistného s výší pojistného u zaměstnavatelů. Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ se zvýší z původních 1,4 % na 2,3% a v důsledku této změny se zvyšuje minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ na 92 Kč z původních 56 Kč. Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21.2.2011, kdy je splatné pojistné za měsíc leden 2011, alespoň na částku 92 Kč, zanikne jí účast na nemocenském pojištění ke dni 31.12.2010. Od 1.1.2011 se pro platbu pojistného na nemocenské pojištění použije měsíční vyměřovací základ stejný jako pro platbu pojistného na důchodové pojištění, přitom jeho výši si může OSVČ nově určit svou platbou.

Maximální vyměřovací základ pro zaměstnance i OSVČ zůstává v kalendářním roce 2011 ve výši 72násobku průměrné měsíční mzdy, tzn. částka 1.781.280 Kč. Maximální měsíční vyměřovací základ OSVČ pro placení záloh na pojistné v roce 2011 činí 1/12 maximálního ročního vyměřovacího základu, tedy 148.440 Kč.

publikováno 30.12.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close