skupina

Změna zdaňovacího období pro DPH na Slovensku

Obdobně jako současná právní úprava v České republice stanoví nově i slovenský zákon o DPH základní zdaňovací období pro všechny nově registrované plátce kalendářní měsíc. Po uplynutí více než 12 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž se stal plátcem, se může daňový subjekt rozhodnout pro zdaňovací období v délce kalendářního čtvrtletí. To ovšem pouze za podmínky, že v předchozích 12 po sobě následujících kalendářních měsících nepřesáhl jeho obrat 100 000 EUR.

V souvislosti s přijetím této novely upozorňujeme na nové formuláře žádostí o registraci zahraniční osoby k DPH na Slovensku. Nové formuláře jsou platné od 1. ledna 2013. Jedinou faktickou změnou v těchto formulářích je chybějící možnost volby délky zdaňovacího období. Veškeré další údaje jsou totožné. Slovenská daňová správa nicméně důsledně trvá na používání nových formulářů. Podání učiněná na starých formulářích neakceptuje. Použití nesprávné verze formuláře může vést k prodloužení lhůty pro registraci zahraniční osoby k DPH na Slovensku, ač zákonná lhůta je 7 dní od přijetí žádosti. Žádost o registraci naleznete zde.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat daňové poradce společnosti KODAP, s.r.o.

Rádi zajistíme též registraci k DPH na Slovensku, včetně následné agendy daňových přiznání.

publikováno 13.02.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close