skupina

Změna ve vyplácení náhrady mzdy

Od ledna letošního roku zaměstnavatel svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácí náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů. Čtrnáctidenní lhůta se již v minulosti používala v letech 2009 a 2010. Od 1. 1. 2011 pak bylo dočasně prodlouženo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů. Toto dočasné prodloužení skončilo 31. 12. 2013.

Zaměstnanec, který bude v roce 2014 uznán práce neschopným, bude mít nárok na nemocenské dávky od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. V období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti bude mít nárok na náhradu mzdy přímo od zaměstnavatele. I nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy jen za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny náhrada mzdy nenáleží.


publikováno 08.01.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close