skupina

Změna sazeb DPH

Zákonem č. 256/2019 Sb. byl ve vazbě na poslední vlnu EET novelizován i zákon o DPH, kdy dochází s účinností od 1. 5. 2020 k zařazení níže uvedených zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH.

- domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
- stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o DPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
- úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
- odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
- služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
- služby mytí oken prováděné v domácnostech,
- opravy obuvi a kožených výrobků,
- opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
- opravy jízdních kol,
- kadeřnické a holičské služby,
- půjčování a nájem knih, časopisů (a dalšího), pokud se jedná o služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.

Seznam služeb ve druhé snížené sazbě daně 10 % naleznete v nové příloze č. 2a a seznam zboží ve druhé snížené sazbě daně 10 % pak v příloze č. 3a zákona o DPH ve znění účinném od 1. 5. 2020.

publikováno 23.10.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close