skupina

Změna sazeb cestovních náhrad pro rok 2014

Vyhláškou č. 435/2013 Sb. byly nově stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy při používání silničních motorových vozidel činí pro rok 2014:
a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b)  3,70 Kč u osobních motorových vozidel.
Sazba základní náhrady u osobních motorových vozidel se tak zvýšila oproti předchozímu roku o 0,10 Kč na 1 km jízdy.

Sazba stravného poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty činí pro rok 2014 nejméně:
a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
b)  102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)  160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Původní výše částek pro rok 2013 byla 66 Kč, 100 Kč a 157 Kč.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se od 1. 1. 2014 snižuje na:
a)  35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)  37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)  36,00 Kč u motorové nafty.
Původní výše částek pro rok 2013 byla 36,10 Kč, 38,60 Kč a 36,50 Kč.

Další podrobnější informace naleznete zde.

publikováno 10.01.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close