skupina

Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

Dne 17. 1. 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o dani z přidané hodnoty, v jejímž důsledku dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %.

Tato novela, která obsahuje pouze tuto jedinou změnu zákona o DPH, nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tedy 1. 2. 2019.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při poskytnutí těchto služeb od 1. 2. 2019 uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Snížení sazby se netýká lyžařských vleků, u kterých se nadále uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %.

Upozorňujeme, že tato změna má dopad nejen na poskytovatele zmíněných služeb z hlediska nižšího odvodu DPH, ale uvědomit si ji musí rovněž příjemci plnění při uplatňování odpočtu DPH.

publikováno 24.01.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close