skupina

Změna při stanovení výše úroků z prodlení vůči dlužníkům

Od 1. 1. 2014 dochází ke změně při uplatňování úroků z prodlení mezi věřiteli a dlužníky. Při určení úrokové sazby se použije nové nařízení vlády č. 351/2013 Sb. účinné od 1. 1. 2014, podle kterého se nově použije výše repo sazby stanovená ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšená o 8 procentních bodů. V předchozím nařízení vlády č. 180/2013 Sb. platném od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 odpovídala výše úroků z prodlení ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, zvýšené o 8 procentních bodů.

Další změnu přináší i samotný nový občanský zákoník v ustanovení § 1970, podle kterého si mohou obě strany (věřitel a dlužník) dohodnout smluvní úroky z prodlení v jiné výši odchylné od úroků stanovených vládním nařízením. V případě, že tak neučiní, považuje se za ujednanou výše stanovená zákonným předpisem.

Přehled vývoje reposazby včetně její aktuální výše najdete na tomto portálu.

publikováno 05.03.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close