skupina

Změna pravidel při určení místa plnění u služeb

Vzhledem k tomu, že se pravidla pro určení místa plnění u služeb za více než pět let v podstatě neměnila, nemají plátci v dnešní době většinou zásadnější problém při rozhodnutí, zda je konkrétní služba předmětem české daně z přidané hodnoty, případně jak se bude vykazovat v daňovém přiznání.

Počínaje 1. lednem 2010 dochází k zásadní změně pravidel určujících místo plnění u služeb. Podle novelizovaného znění zákona o dani z přidané hodnoty bude podstatná skutečnost, komu bude služba poskytována. V případě poskytnutí služby osobě povinné k dani se bude místo plnění odvozovat od sídla nebo místa podnikání příjemce služby. U služeb poskytnutých osobě nepovinné k dani zůstane i nadále místem plnění stát, ve kterém má sídlo nebo místo podnikání osoba poskytující službu. Toto základní pravidlo však nelze paušalizovat, neboť z něj existuje řada výjimek.

Zajímavých změn, které nám přinese novela zákona, je více. Připravili jsme pro Vás seminář, který se uskuteční dne 15. prosince 2009 v Krajské knihovně v Liberci. Přednášet bude daňová poradkyně Hana Hejzlarová, partnerka společnosti KODAP.  Podrobnosti a přihlášku najdete na naší webové prezentaci zde.

publikováno 02.12.2009
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close