skupina

Změna cestovních náhrad zaměstnanců pro rok 2011

Od 1.1.2011 dochází dle Vyhlášky č. 377/2010 Sb. ke změnám výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, výše průměrných cen pohonných hmot pro účely cestovních náhrad zaměstnanců a stravného.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy se snižuje na:

1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek (pro rok 2010 činila sazba 1,10 Kč)
3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel (pro rok 2010 činila sazba 3,90 Kč).
 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se od 1.1.2011 zvyšuje na: 

Benzin automobilový 91 oktanů   31,40 Kč (cena pro rok 2010 činila 28,50 Kč)
Benzin automobilový 95 oktanů   31,60 Kč (cena pro rok 2010 činila 28,70 Kč)
Benzin automobilový 98 oktanů   33,40 Kč (cena pro rok 2010 činila 30,70 Kč)
Motorová nafta                                 30,80 Kč (cena pro rok 2010 činila 27,20 Kč)

Sazba stravného poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty činí:

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 a ž 12 hodin
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně jsou pro rok 2011 stanoveny Vyhláškou č. 350/2010 Sb. Od 1.1.2011 nedochází u nejčastěji používaných sazeb ke změnám, pro vybrané země najdete přehled zahraničního stravného na našich webových stránkách  zde.

publikováno 20.12.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close