skupina

Zkrácení lhůt a další novinky u daňové registrace

Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů byla do konce roku 2012 upravena daňovým řádem. Nově (od 1. 1. 2013) tuto registrační povinnost k daním z příjmů řeší jiný zákon, a to zákon o daních z příjmů. Zároveň došlo ke zkrácení lhůty pro registraci z 30 dní na 15. A u plátců daní (tj. zaměstnavatelů) dokonce na pouhých 8 dní.

Nově je dále stanovena povinnost oznamovat i změny registračních údajů výhradně na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí. Tento nový formulář pro oznamování změn má být využit i k oznamování čísel bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost a čísel účtů určených ke zveřejnění..

Žádné úkony v registračním řízení nelze podle informace GFŘ dočasně činit elektronicky. Elektronická podání v registračním řízení mají být zprovozněna v polovině března 2013.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na daňové poradce firmy KODAP. Rádi Vám pomůžou i s registračním řízením.

publikováno 19.02.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close