skupina

Zjistili jste v účetnictví chybu z minulých let?

Opravy chyb minulého účetního období české účetní předpisy řeší v ČÚS č. 19 Náklady a výnosy. V tomto předpise je doporučena oprava zaúčtováním pomocí účtů mimořádných nákladů a výnosů, pokud se jedná o významnou položku. Poslední novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví v § 15a určuje nový postup při zaúčtování těchto významných položek. Tyto opravy se budou účtovat na účty ze skupiny 42 - Převedené výsledky hospodaření minulých let a v rámci účetní závěrky vykazovat v nové položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let. § 15a dle přechodných ustanovení nabývá účinnosti až od 1. 1. 2013.

Jak řešit situaci v roce 2012? Opravy položek minulých období, které jsou malého a nevýznamného rozsahu, účtujte do běžných nákladů či výnosů, jako by se týkaly běžného roku. Toto pravidlo platí a bude platit i nadále. U položek velkého významu, které se týkají oprav minulých období, doporučujeme přiklonit se již k novému postupu, přestože novela vyhlášky je v tomto § 15a účinná až od 1. 1. 2013. Lze se opřít o doporučení Národní účetní rady - Interpretaci č. 11 (viz www.nur.cz) a také o zákon o účetnictví, který v § 7 umožňuje ve výjimečných případech odchýlení od dosud platných účetních metod, aby byl v účetní závěrce podán věrný a poctivý obraz.
Nezapomeňte, že ačkoli opravy minulých let účtované podle nového postupu neovlivní výsledek hospodaření běžného účetního období, musíte se s nimi vypořádat daňově.

S účetním i daňovým řešením Vám rádi pomůžeme.
 

publikováno 16.04.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close